0

MỤC TIÊU CỦA KIỂM THỬ PHẦN MỀM ĐỂ LÀM GÌ?

Mục tiêu của kiểm thử phần mềm là để làm gì? Tại sao phải kiểm thử phần mềm?

Kiểm thử phần mềm là cơ chế để biết rằng những gì kết quả mong đợi và kết quả thực tế mà một dự án hoặc sản phẩm phần mềm đã đưa ra.

Mục tiêu quan trọng của Kiểm thử phần mềm

  1. Luôn xác định các lỗi càng sớm càng tốt.

  2. Ngăn chặn các lỗi trong một dự án và sản phẩm.

  3. Kiểm tra xem tiêu chí yêu cầu của khách hàng có được đáp ứng hay không.

  4. Và cuối cùng là mục tiêu chính của thử nghiệm để đo lường chất lượng của sản phẩm và dự án.

Một số mục tiêu chính của kiểm thử phần mềm

1. Mục tiêu ngắn hạn hoặc trước mắt của kiểm thử phần mềm

  • Những mục tiêu này là kết quả ngay lập tức sau khi thực hiện kiểm thử. Những mục tiêu này thậm chí có thể được đặt trong các giai đoạn riêng của SDLC. Một số trong số các mục tiêu được thảo luận hoàn toàn dưới đây:

a) Phát hiện lỗi: Mục tiêu trước mắt về kiểm thử phần mềm là tìm lỗi ở bất kỳ giai đoạn phát triển phần mềm nào. Nhiều lỗi được phát hiện ở giai đoạn đầu của phát triển phần mềm, điều này thường xuyên mang lại kết quả tốt.

b) Ngăn chặn lỗi: Đây là hành động phát hiện ra lỗi. Từ việc xem xem tiếp nhận và phân tích các lỗi được phát hiện, mọi người trong nhóm phát triển phần mềm sẽ học cách viết code để các lỗi được phát hiện không nên lặp lại trong các giai đoạn sau hoặc các dự án trong tương lai.

Các lỗi được phát hiện trong qua trình kiểm thử phần mềm phần lới không thể bị triệt tiêu hoàn toàn, nhưng có thể được dự đoán và phòng ngừa. Theo nghĩa này, phòng ngừa một lỗi là một mục tiêu vượt trội của kiểm thử phần mềm.

2. Mục tiêu dài hạn của kiểm thử phần mềm

  • Những mục tiêu này ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong thời gian dài, khi một chu kỳ của SDLC kết thúc. Một vài trong số chúng được thảo luận hoàn toàn dưới đây:

a) Chất lượng: Vì phần mềm cũng là một sản phẩm, nên chất lượng của chúng được quyết định chủ yếu bởi người dùng. Kiểm thử phần mềm kỹ lưỡng sẽ đảm bảo chất lượng cao.

Chất lượng phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như tính chính xác, tính toàn vẹn, hiệu quả và độ tin cậy. Vì vậy, để đạt được chất lượng, bạn phải kiểm thử để đạt được tất cả các yếu tố chất lượng nêu trên.

b) Sự hài lòng của khách hàng: Từ góc độ người dùng, mục tiêu chính của kiểm thử phần mềm là sự hài lòng của khách hàng. Nếu kiểm thử viên muốn khách hàng hài lòng với sản phẩm phần mềm, thì việc kiểm thử phần mềm phải đầy đủ và kỹ lưỡng.

Một quy trình kiểm thử phần mềm hoàn chỉnh đạt được độ tin cậy, độ tin cậy nâng cao chất lượng và chất lượng lần lượt, làm tăng sự hài lòng của khách hàng.

3. Mục tiêu sau khi thực hiện kiểm thử phần mềm

  • Những mục tiêu này trở nên thiết yếu sau khi sản phẩm được phát hành. Một số trong số chúng được thảo luận hoàn toàn dưới đây:

a) Giảm chi phí bảo trì: Chi phí bảo trì cho bất kỳ sản phẩm phần mềm nào không phải là chi phí vật lý của nó, vì phần mềm không bị hao mòn. Chi phí bảo trì duy nhất trong một sản phẩm phần mềm là do lỗi của chúng.

Khắc phục lỗi sau khi phát hành luôn tốn kém hơn khi phát triển phần mềm, vì chúng rất khó phát hiện. Do đó, nếu kiểm thử đã được thực hiện nghiêm ngặt và hiệu quả, thì khả năng thất bại sẽ được giảm thiểu và do chi phí bảo trì này giảm.

b) Cải tiến quy trình kiểm thử phần mềm: Một quy trình kiểm thử cho một dự án có thể không thành công và có thể có khu vực để cải tiến. Do đó, lịch sử lỗi và kết quả sau khi thực hiện có thể được phân tích để tìm ra những điểm yếu trong quá trình kiểm thử hiện tại, có thể được xác định trong các dự án trong tương lai.

Vì vậy, mục tiêu dài hạn sau khi thực hiện là cải thiện quy trình kiểm thử phần mềm cho các dự án trong tương lai.

Kết luận

Cuối cùng, chúng ta có thể kết luận rằng mục tiêu chính của kiểm thử phần mềm là cho thấy ứng dụng đang hoạt động theo yêu cầu đã được đề ra và lỗi được hạn chế tối đa khi sản phẩm đến tay khách hàng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.