Tìm hiểu về Test Plan

1. Test Plan là gì?

Được định nghĩa đơn giản là một tài liệu tóm tắt các hoạt động cho một dự án kiểm thử. Các nội dung thiết yếu được liệt kê trong Test Plan là đối tượng kiểm tra, phạm vi, cách tiếp cận, thời gian hoàn thành, tài nguyên, công cụ, môi trường, trách nhiệm và sản phẩm giao...

Thời điểm thích hợp là để tạo Test Plan là khi nào? Bản nháp của Test Plan có thể bắt đầu song song với công việc phân tích yêu cầu . Tạo một Test Plan đòi hỏi phải theo dõi và cập nhật liên tục khi dự án có sự thay đổi những nội dung trên.

2. Tại sao chúng ta cần làm Test Plan?

Do tính chất của các dự án phần mềm, cần lập kế hoạch mỗi khi một hệ thống cần được phát triển và bàn giao sản phẩm. Test Plan được tạo ra chỉ vì mục đích tuân thủ quy trình. Do đó, nó là một tài liệu quan trọng bởi những nội dung không chỉ được thống nhất bởi nhóm nội bộ mà còn bao gồm khách hàng và các bên liên quan khác.

Dưới đây là một số tình huống hàng ngày có thể xảy ra trong dự án mà khi có Test Plan sẽ thực sự hữu ích.

 • Dự án thêm một thành viên mới

Khi một thành viên mới tham gia để hỗ trợ các hoạt động kiểm thử khi có thành viên cũ nghỉ việc. Trong những trường hợp này, công việc bàn giao và tìm hiểu dự án phải nhanh chóng diễn ra. Nó có thể xảy ra vào thời điểm bàn giao sản phẩm, sẽ rất khó để dành thời gian để đào tạo thành viên nhóm mới và giúp họ làm việc hiệu quả. Trong những trường hợp này, Test Plan tạo thành một tài liệu tham khảo hữu ích để họ có thể hiểu được các mục tiêu và công việc chính của dự án.

 • Kênh thông tin với khách hàng

Với công nghệ phát triển, giờ đây chúng ta có nhiều cách để giao tiếp như email, cuộc gọi và trò chuyện nhưng đồng thời sẽ gây ra nguy cơ mất thông tin trao đổi. Vì vậy cầnđưa mọi thông tin trao đổi vào một tài liệu và chia sẻ nó với tất cả những người liên quan. Test Plan cũng hoạt động như một thỏa thuận và có thể giúp ích rất nhiều trong các giai đoạn thử nghiệm sau này nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra.

 • Tài liệu tham khảo để thu hút doanh nghiệp tương lai

Bạn có thể nghĩ rằng sau khi dự án hoàn thành, những tài liệu này sẽ không còn hữu ích nữa. Nhiều lần bạn sẽ được yêu cầu chia sẻ Test Plan từ các dự án trước đây vì chúng là ví dụ về công việc được thực hiện trong quá khứ. Nếu bạn đang đấu thầu cho các dự án mới, Test Plan được viết tốt là bằng chứng mạnh mẽ về những gì bạn và dự án của bạn có thể làm được trong tương lai.

 • Kế hoạch kiểm tra giúp xác định những thách thức trước mắt

Viết Test Plan đòi hỏi phải xác định và đưa ra quyết định về một loạt các yếu tố khi bắt đầu dự án. Do đó cần phân tích kỹ lưỡng và tương tác với tất cả các đội tham gia. Nó có một lợi thế để khắc phục quá trình, giải quyết các vấn đề về môi trường và các vấn đề liên quan sớm trong vòng đời để bạn có thể tập trung vào các chủ đề quan trọng hơn sau này.

3. Nội dung của Test Plan

 • Phạm vi kiểm tra

Phần này rất quan trọng vì nó liệt kê các phạm vi kiểm thử và phạm vi loại trừ khỏi kiểm thử. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về phạm vi công việc.

a. Các tính năng cần kiểm tra: Bao gồm danh sách tất cả các chức năng sẽ được kiểm tra.

b. Các tính năng không được kiểm tra: Bao gồm danh sách tất cả các yếu tố sẽ không phải kiểm thử. Hãy chắc chắn có ít nhất một lý do để loại trừ.

 • Phương pháp kiểm tra

Mục tiêu chính của Test Plan là truyền đạt phương pháp kiểm tra tới người đọc. Phần này phải liệt kê các loại và số vòng kiểm tra, quy trình theo dõi lỗi và danh sách các công cụ sẽ được sử dụng cho dự án.

 • Tiêu chí vượt qua / thất bại

Chúng ta đều biết quy tắc chung là khi sản phẩm hoạt động đúng với yêu cầu của khách hàng thì bài kiểm tra được coi là vượt qua, nhưng có những trường hợp phát sinh khi người kiểm tra không chắc chắn trường hợp kiểm thử này vượt qua hay thất bại. Cần xác định các tiêu chí đó và đưa chúng vào Test Plan. Ví dụ phổ biến là những lỗi không thể khắc phục liên quan đến môi trường.

 • Tiêu chí dừng và tiếp tục

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, có thể có những trường hợp khi thử nghiệm cần phải tạm dừng trong một khoảng thời gian. Test Plan phải đề cập rõ ràng những quy tắc khi nào hoạt động kiểm thử phải dừng lại và khi nào có thể tiếp tục. Một vài ví dụ để xem xét có thể là khi 40% lỗi được tạo trên số lượng test case, kiểm tra sẽ bị đình chỉ nếu các lỗi rất nghiêm trọng chưa được khắc phục.

 • Lịch trình kiểm thử

Lịch trình kiểm thử phải đưa ra một danh sách tất cả các tài liệu được lên kế hoạch tạo. Cùng với nó, đề cập đến lịch trình và thời gian để sản xuất và đệ trình các tài liệu này.

Ví dụ:

Tài liệu Thời gian hoàn thành
Test case Các trường hợp thử nghiệm sẽ được giao nộp trong giai đoạn thiết kế thử nghiệm.
Báo cáo lỗi Báo cáo lỗi sẽ được chia sẻ vào cuối mỗi ngày trong suốt thời gian thực hiện kiểm tra.
Báo cáo tóm tắt kiểm tra Báo cáo sẽ được nộp vào cuối thử nghiệm.
 • Trách nhiệm

Liệt kê vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm, bao gồm cả người quản lý dự án. Ngoài việc thông báo cho tất cả mọi người về các thành viên tham gia dự án, nó còn đóng vai trò là thông tin liên lạc tương ứng khi có nhu cầu.

Tên Vai trò SĐT
Le Thi Huyen QA 0985482xxx
Le Thi Hoa QA 0987864xxx
 • Kế hoạch nguồn lực

Nhu cầu môi trường khác nhau, tùy thuộc vào loại hệ thống được thử nghiệm. Tương tự, yêu cầu về nguồn nhân lực cũng khác nhau. Test Plan phải liệt kê tất cả các tài nguyên cần thiết.

a. Tài nguyên hệ thống: Test Plan phải liệt kê tất cả các yêu cầu phần cứng. Hãy chắc chắn bao gồm các chi tiết về các thiết bị và phiên bản cụ thể.

b. Nhu cầu nhân sự và đào tạo: Liệt kê nguồn nhân sự cần thiết và tất cả các loại hình đào tạo cần thiết để thực hiện dự án suôn sẻ, bao gồm các kỹ năng và tài nguyên cần thiết cho việc đào tạo. Lý do bao gồm thông tin này là để giúp xây dựng kế hoạch đào tạo và cung cấp ý tưởng tốt hơn về tổng thời gian cần thiết và chi phí liên quan đến đào tạo.

 • Lịch trình Có một lịch trình là một phần thiết yếu của bất kỳ thành công dự án. Người quản lý QA phải lên lịch cho tất cả các hoạt động của QA và lưu ý chúng trong kế hoạch kiểm tra. Kế hoạch / thời gian QA cần phải phù hợp với lịch trình tổng thể của dự án. Lịch trình và thời gian là năng động và yêu cầu cập nhật thường xuyên.

 • Rủi ro và rủi ro Rủi ro cần được xác định và ghi nhận khi bắt đầu dự án. Chỉ cần lưu ý các rủi ro là không đủ mà còn cần một kế hoạch giảm thiểu rủi ro. Phần này liên quan đến việc cung cấp chi tiết về hành động cần thực hiện khi có nguy cơ xảy ra.

Tham khảo bên dưới để biết một số rủi ro phổ biến và kế hoạch dự phòng

Rủi ro Kế hoạch giảm thiểu
Nhân sự thiếu kỹ năng cần thiết Bổ sung các nhân sự có kinh nghiệm hoặc kế hoạch đào tạo công việc.
Thay đổi yêu cầu thường xuyên và thời gian giao hàng nghiêm ngặt. Thêm nguồn lực hoặc đặt ưu tiên và chỉ kiểm tra những vấn đề quan trọng.

Cuối cùng, việc tạo ra Test Plan không cần phải theo một định dạng cụ thể. Điều quan trọng nhất là ý định và thông tin được cung cấp trong tài liệu. Dù bạn chọn phong cách nào, bạn nên giữ Test Plan ngắn gọn, có chứa các chi tiết cụ thể và áp dụng cho dự án.

Tham khảo: https://qa.world/test-plan-contents/

All Rights Reserved