Ruby

Ruby

Sort by: Newest posts

CÁC NGUYÊN TẮC TRONG DESIGN PATTERN

3.7K 10 2
9

5-3 Làm một tiểu thuyết trực quan

172 0 2
0

5-2 Cuộc đua của Punya (2)

103 1 0
0

5-1 Cuộc chạy đua của những Punya(1)

111 1 2
0

4-6 Class và sự kế thừa

70 0 0
0

4-5 Tạo class

70 0 0
0

4-4 Objecr và Class

72 1 0
0

4-3 Tạo lệnh

46 0 0
0

4-2 Lệnh kèm block

77 0 2
0

4-1 Dãy thứ tự

34 0 0
0

3-11Những chức năng khác của [MyGame]

51 0 0
0

3-10 Xử lý sự kiện và chuột

73 0 0
0

3-9 Vẽ font

83 1 4
0

3-8 Hoạt hình

54 0 0
0

3-7 Thao tác với nhân vật

52 0 0
0

3-6 Object tranh ảnh

60 0 2
0

3-5 Nhập Key

30 0 0
0

3-4 Main loop

71 0 2
0

3-3 Phát âm thanh

59 0 1
0

3-2 Hiển thị ảnh

143 1 3
0