Mobile testing

Mobile testing

Sort by: Newest posts

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 1)

2.7K 2 0
5

Một số tip tối ưu hóa thử nghiệm ứng dụng dành cho thiết bị di động iOS

126 0 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động và kiểm thử ứng dụng web

345 2 0
3

Tổng hợp Thử nghiệm ứng dụng: Phương pháp, công cụ, kế hoạch thử nghiệm

598 0 0
0

Giới thiệu về Kiểm tra ứng dụng trên điện thoại di động

1.3K 0 0
1

Tips nhỏ về kiểm thử iOS

336 0 0
1

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Kiểm thử ứng dụng trên điện thoại di động

890 0 0
2

Thiết bị thực và thiết bị giả lập trong kiểm thử các ứng dụng di động: Cái nào là tốt hơn?

217 0 0
2

Mobile Testing - Giao diện người dùng

893 0 0
0

Why to use APPIUM for Mobile Automation?

296 0 0
1

Lập kế hoạch cho những thách thức khi kiểm thử Mobile

269 1 0
0

Test Viewpoint cho test ứng dụng trên mobile

7.6K 15 3
3

Một số chú ý để kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn

773 1 0
3