Mobile testing

Mobile testing

Sort by: Newest posts

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 1)

2.3K 2 0
5

Một số tip tối ưu hóa thử nghiệm ứng dụng dành cho thiết bị di động iOS

123 0 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động và kiểm thử ứng dụng web

332 2 0
3

Tổng hợp Thử nghiệm ứng dụng: Phương pháp, công cụ, kế hoạch thử nghiệm

576 0 0
0

Giới thiệu về Kiểm tra ứng dụng trên điện thoại di động

1.3K 0 0
1

Tips nhỏ về kiểm thử iOS

327 0 0
1

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Kiểm thử ứng dụng trên điện thoại di động

869 0 0
2

Thiết bị thực và thiết bị giả lập trong kiểm thử các ứng dụng di động: Cái nào là tốt hơn?

209 0 0
2

Mobile Testing - Giao diện người dùng

851 0 0
0

Why to use APPIUM for Mobile Automation?

286 0 0
1

Lập kế hoạch cho những thách thức khi kiểm thử Mobile

265 1 0
0

Test Viewpoint cho test ứng dụng trên mobile

7.0K 15 3
3

Một số chú ý để kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn

754 1 0
3