Mobile testing

Mobile testing

Sort by: Newest posts
Avatar

Một số tip tối ưu hóa thử nghiệm ứng dụng dành cho thiết bị di động iOS

127 0 0
0
Avatar

Sự khác biệt giữa test mobile và test website

438 2 0
3
Avatar

Tổng hợp Thử nghiệm ứng dụng: Phương pháp, công cụ, kế hoạch thử nghiệm

759 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về Kiểm tra ứng dụng trên điện thoại di động

1.4K 0 0
1
Avatar

Tips nhỏ về kiểm thử iOS

384 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Kiểm thử ứng dụng trên điện thoại di động

1.0K 0 0
2
Avatar

Thiết bị thực và thiết bị giả lập trong kiểm thử các ứng dụng di động: Cái nào là tốt hơn?

243 0 0
2
Avatar

Mobile Testing - Giao diện người dùng

1.1K 0 0
0
Avatar

Why to use APPIUM for Mobile Automation?

357 0 0
1
Avatar

Lập kế hoạch cho những thách thức khi kiểm thử Mobile

298 2 0
0
Avatar

Test Viewpoint cho test ứng dụng trên mobile

9.5K 16 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Một số chú ý để kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn

889 1 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.