KhaiButDauXuan

KhaiButDauXuan

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiến trúc bảo mật của Android (Android Security Architecture)

288 0 0
2
Avatar

Tổng hợp bài viết giới thiệu về Hadoop và Spark thông qua khái niệm cơ bản và thực hành

2.3K 8 0
7
Avatar

Middleware Laravel bạn thực sự đã hiểu nó?

294 0 0
1
Avatar

CDN là gì ? Hướng dẫn tích hợp CDN vào hệ thống với CloudFlare

3.0K 15 8
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Docker và những điều cần biết.

1.3K 13 5
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

ONNX và Tensorflow

1.2K 4 0
10
Avatar

Flutter có gì hay – Phần 1

821 1 0
3
Avatar

[Nodejs thực chiến] Để là chuyên gia npm

3.2K 14 4
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

[Paper Explain] YOLOR: Sự khởi đầu cho một xu hướng mới?

2.0K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Làm thế nào để truncate file name mà vẫn giữ được extension của chúng (Phần 1)

406 0 4
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Nhật kí làm việc tại nhà (WFH) - 09/2021

396 0 8
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Nodejs thực chiến] bcryptjs hay bcrypt

4.1K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Ưu và nhược điểm của việc kiểm thử tự động - Công cụ

1.3K 2 0
4
Avatar

PHP websites sử dụng Docker Containers với PHP, Apache2 và MySQL

4.0K 7 0
9
Avatar

Animation trong Three.js

460 0 0
5
Avatar

Genesis hash finder và fork Qtum

56 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Responsive trong Three.js

400 1 0
1
Avatar

Sự kiện trong Javascript

603 0 0
3
Avatar

Kiến trúc của Android (Android Platform Architecture)

963 0 0
5
Avatar

Vài bước để bắt đầu với NuxtJS - SSR

824 0 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.