Database

Database

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

8.3K 16 0
20
Avatar

SQL Database Performance Tuning for Developers (Part 1)

6.0K 1 0
7
Avatar

Hiểu về Array trong postgresSql

3.0K 1 0
1
Avatar

Cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu: Sự khác biệt chính

2.4K 1 0
1
Avatar

Import File csv tới nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ

531 0 0
0
Avatar

Mô hình hóa dữ liệu thời gian thực giá tiền ảo với InfluxDB và Grafana

645 3 1
 • Avatar
2
Avatar

Sử dụng kiểu dữ liệu Json trong PostgresSql

3.1K 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Indexing encrypted database field for search

480 2 0
11
Avatar

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

5.8K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Discord đã lưu trữ hàng tỉ messages mỗi ngày như thế nào

2.8K 17 2
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Instagram đã sinh ra ID trong database của họ như thế nào

3.5K 22 12
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

25 câu hỏi và câu trả lời nổi bật trong phóng vấn Database Testing

1.1K 1 0
0
Avatar

Quản trị cơ sở dữ liệu bằng MySQL cho người mới bắt đầu - Phần 1

1.6K 1 0
2
Avatar

Testing Room migration trên Android

191 0 0
1
Avatar

Có nên giữ phần xử lý logic ở mức cơ sở dữ liệu?

308 2 0
1
Avatar

Migration trong Laravel và những điều cần biết

19.2K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Tìm hiểu về Redis

5.2K 6 0
19
Avatar

Database Testing: Hướng dẫn cách kiểm tra dữ liệu

9.8K 0 0
0
Avatar

The SQL vs NoSQL difference: MySQL vs MongoDB

257 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Multi database trong Django

741 1 1
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.