Database

Database

Sort by: Newest posts
Avatar

Mô hình hóa dữ liệu thời gian thực giá tiền ảo với InfluxDB và Grafana

987 3 1
  • Avatar
2
Avatar

Sử dụng kiểu dữ liệu Json trong PostgresSql

4.3K 2 1
  • Avatar
5
Avatar

Indexing encrypted database field for search

554 2 0
11
Avatar

Lưu trữ dữ liệu time series với InfluxDB cùng bài toán về dữ liệu chứng khoán

7.0K 4 6
Avatar

Discord đã lưu trữ hàng tỉ messages mỗi ngày như thế nào

3.2K 17 2
  • Avatar
  • Avatar
28
Avatar

Instagram đã sinh ra ID trong database của họ như thế nào

3.9K 23 12
Avatar

25 câu hỏi và câu trả lời nổi bật trong phóng vấn Database Testing

1.4K 1 0
0
Avatar

Quản trị cơ sở dữ liệu bằng MySQL cho người mới bắt đầu - Phần 1

1.9K 1 0
2
Avatar

Testing Room migration trên Android

207 0 0
1
Avatar

Có nên giữ phần xử lý logic ở mức cơ sở dữ liệu?

373 2 0
1
Avatar

Migration trong Laravel và những điều cần biết

22.8K 3 3
Avatar

Tìm hiểu về Redis

6.9K 6 0
21
Avatar

Database Testing: Hướng dẫn cách kiểm tra dữ liệu

12.8K 0 0
0
Avatar

The SQL vs NoSQL difference: MySQL vs MongoDB

310 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Multi database trong Django

960 1 1
  • Avatar
2
Avatar

SQL - Cũ nhưng vẫn phải quan tâm

609 2 0
5
Avatar

Hướng dẫn tạo database miễn phí sử dụng SQL trên Google Cloud

11.7K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

TRUY VẤN DATABASE VỚI SQL ( PHẦN 1)

3.6K 4 0
3
Avatar

[iOS] Option for mode OFFLINE

370 1 0
1
Avatar

Làm sao để trở thành Full Stack Developer

3.4K 7 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.