Data engineer

Data engineer

Sort by: Newest posts
Avatar

Khái niệm cơ bản: Lakehouse là gì? So sánh giữa Lakehouse, Data Lake và Data Warehouse?

2.7K 1 0
-1
Avatar

11 bước để Triển khai kho dữ liệu (DWH)

2.0K 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Kho dữ liệu (Data Warehouse) là gì? Phân biệt kho dữ liệu và cơ sở dữ liệu

847 0 0
1
Avatar

Mô hình hoá dữ liệu: Data Warehouse Modeling

2.0K 0 0
2
Avatar

Kiến thức cơ bản về kiến trúc DWH: Data Warehouse Architecture

5.2K 4 1
 • Avatar
3
Avatar

MetaData là gì? MetaData cần thiết trong Data Warehouse không ?

1.5K 0 0
2
Avatar

Data Mart là gì? Tìm hiểu tổng quan về Data mart

2.0K 0 0
0
Avatar

Hiểu đơn giản về Airflow Executor

1.0K 1 0
3
Avatar

Data Warehouse và những kiến thức cơ bản nhất

2.3K 0 0
1
Avatar

Kỹ sư dữ liệu và lộ trình trở thành data engineer (DE) với 4 bước

13.1K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Data Warehouse là gì? Top 7 ứng dụng quan trọng của kho dữ liệu

1.5K 1 0
2
Avatar

Phân biệt: Database, Data Warehouse, Data Mart, Data Lake, Data Lakehouse, Data Fabric, Data Mesh

2.4K 14 1
 • Avatar
5
Avatar

Hồi ức của một Data Engineer (nửa mùa)

4.5K 14 14
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Nhập môn lý thuyết cơ sở dữ liệu - Phần 2: Mô hình thực thể liên kết

15.1K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

913 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu về Apache Spark

28.0K 2 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.