Data engineer

Data engineer

Sort by: Newest posts
Avatar

Data Warehouse và những kiến thức cơ bản nhất

948 0 0
1
Avatar

Kỹ sư dữ liệu và lộ trình trở thành data engineer (DE) với 4 bước

6.8K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Data Warehouse là gì? Top 7 ứng dụng quan trọng của kho dữ liệu

799 1 0
2
Avatar

Phân biệt: Database, Data Warehouse, Data Mart, Data Lake, Data Lakehouse, Data Fabric, Data Mesh

1.8K 10 1
  • Avatar
4
Avatar

Hồi ức của một Data Engineer (nửa mùa)

3.9K 10 14
  • Avatar
  • Avatar
40
Avatar

Nhập môn lý thuyết cơ sở dữ liệu - Phần 2: Mô hình thực thể liên kết

8.7K 4 7
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

867 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu về Apache Spark

21.5K 2 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.