0

Software Project Process: Kanban vs Scrum

Sự giống và khác của 2 mô hình: Scrum vs Kanban

Scrum và Kankan là 2 "hương vị" của Agile, nhưng giữa chính có những sự khác nhau rõ ràng.

Scrum đòi hỏi một vài role cụ thể trong khi Kanban không đòi hỏi một role nào cả. Scrum base trên các vòng lặp thời gian, kết hợp giữa planing, cải tiến quy trình và release. Trong Kanban, bạn có thể chọn các hoạt động một cách đều đặn và cancel khi bạn muốn bất cứ lúc nào. Scrum giới hạn lượng công việc (WIP- work in progress) trong mỗi vòng lặp, trong khi Kanban giới hạn WIP trong mỗi workflow. Scrum chống lại sự thay đổi, trong khi Kanban dễ dàng chấp nhận và bao trùm sự thay đổi. Trong Scrum, một khi team commit các story trong một sprint, bạn không thể add thêm story nào vào nữa. Trong Kanban, bạn có thể thêm hoặc sửa story bất cứ khi nào bạn muốn, nếu nó nằm trong giới hạn WIP Một scrum board được reset sau mỗi sprint. Một Kanban board thì được tiếp tục sử dụng. Một srum team là một cross-functional và một team sở hữu một Scrum board. Còn Kanban thì team không nhất định phải là cross-functional và ai cũng có thể sở hữu Kanban board. (cross-functional: ※http://www.apexglobal.com.vn/en/thuc-hanh-cross-functional-trong-du-agile-nhu-nao-hieu-qua/) Scrum team đòi hỏi phải estimation, trong khi Kanban thì không cần.

Và Scrum và Kanban cũng có các điểm chung:

Chúng là các thực nghiệm của Agile. Bạn cần thử nghiêm với những quy trình này để xem cái nào phù hợp với mình. Cả đều cho phép team member làm việc với nhiều product một lúc. Chúng là Lean và Agile. Cả hai đều giới hạnWIP (mặc dù cách giới hạn của chúng khác nhau) Cả hai sử dụng pull scheduling Cả hai focus vào delivery software sớm nhất có thể Cả hai đều sử dụng một cách minh bạch để cải thiện quy trình

Kanban và Scrum liên quan đến nhau như thế nào?

Kanban và Scrum đều là framework cua phát triên phần mềm kiểu Agile. Chúng đều mang những task lớn và phức tạp chia thành những phần nhỏ hơn. Kanban và Scrum đều liên tục cải tiến và tối ưu hóa quy trình, và muốn giữ cho công việc minh bạch nhất có thể.

Cả Kanban và Scrum đều rất linh hoạt, nhưng Scrum thì cứng rắn hơn Kanbaran. Scrum có nhiều ràng buộc hơn trong khi Kanban mềm dẻo hơn.

Scrum Board vs Kanban Board

Có vẻ như Scrum board và Kanban board trông có vẻ giống nhau, nhưng chúng được base trên các nguyên lý khác nhau.

Để tạo Scrum board, Scrum team phải tạo sprint, assign point cho user story, và plan những story nào được đưa vào sprint. Sau đó, Scrum board sẽ visualizes sprint, để hiểu thị những story nào ở plan mode hay work mode. Scrum board được reset mỗi sprint và được sở hữu một team cụ thể.

Một Kanban board giống Scrumn board về mặt column-based, nhưng nó không đòi hỏi việc lập plan trước. Bạn có thể bắt đầu công việc và move vào flow của Kanban board mà không cần một plan đã được cấu trúc. Kanban board được share cho nhiều người và liên tục, bạn không cần phải reset nó. Và không giống như Scrum board, Kanban board có giới hạn số story cho phép trong mỗi column ở một thời điểm. Nó sẽ tiếp tục flow này đến chừng nào project còn tiếp tục, với những story mới được add vào và những story đã hoàn thành sẽ được đánh giá lại nếu cần thiết.

When to Use Kanban

Chúng tôi khuyến khích dùng Kanban nếu:

Bạn cần thêm story và change sprint bất cứ khi nào Bạn không cần vòng lặp Việc estimation là không cần thiết Bạn muốn có khả năng release bất cứ lúc nào Liên tục cải tiến được đặc biệt nhấn mạnh Team của bạn không đáp ứng tốt với những sự thay đổi lớn Bạn muốn cải tiến delivery flow Hệ thống cần dễ dàng để hiểu Scrum ít mềm dẻo hơn Kanban. Thời gian được xoay quanh sprint, và mỗi sprint được diễn ra từ 2 đến 4 tuần. Trong mỗi sprint, team cần có role đặc biệt và tuân theo vào quy tắc nhất định.

What Is Scrumban?

Scrumban kết hợp nguyên lý của cả Scrum và Kanban vào một pull-base system. Team plan công việc được thiết lập trong giai đoạn bắt đầu và liên tục chỉnh sửa backlog. Meeting giống như Scrum nên được duy trì, nhưng tần suất thì phụ thuộc vào context và nhu cầu. Phần quan trọng nhất của Scrumban là chắc chắn rằng WIP luôn được follow.

Scrumban lấy một chút của cả Scrum và Kanban. Ví dụ, nó có chứa một vài role như daily Scrum, và một vài meeting khác từ Scrum. Và từ Kanban, nó dùng Kanban board, continuous flow, và khả năng thêm mới, change yêu cầu trên board nếu cần thiết.

Scrumban giống Scrum về level kỹ thuật, nhưng về văn hoá, nó giống Kanban hơn. Thay vì toàn bộ big change một lần, Scrumban khuyến khích việc thay đổi liên tục. Nếu team muốn migrate từ Scrum từ Kanban, Scrumban có thể cung cấp một giải pháp chuyển đổi toàn diện.

Which One Is Best? Kanban vs Scrum

Khi so sánh Kanban và Scrum, sẽ không thể clear được người thắng. Framework tốt nhất phụ thuộc vào project, team và mục đích dự án. Bởi vì cả Kanban và Scrum đều là một phương thức Agile mềm dẻo, bạn có thể dễ dàng áp dụng nguyên lý của mỗi cái vào project của team nếu thấy cần thiết.

Một điều quan trọng cần nhớ là true Scrum là một sự thay đổi lớn so với Kanban. Team có thể phải học một vài nghi lễ, một số role đặc biêt, và vòng lặp. Ngược lại, Kanban khuyến khích sự thay đổi liên tục. Ban có thể apply nguyên lý Kanban vào bất kì một process nào bạn đang dùng, thậm chí là Scrum. Không có sự thay đổi đáng kể nào để bắt đầu với kanban.

Theo nguyên tắc ngón tay cái, nếu tổ chức hay team bạn đang gặp rắc rối và cần một sự thay đổi lớn, Scrum có thể là một phương án thích hợp hơn. Nhưng nếu bạn đang hạnh phúc với process bạn đang dùng, và muốn có sự thay đổi nhỏ trong cách vận hành, Kanban có thể là sự lựa chọn tốt hơn.

※Source

https://www.smartsheet.com/agile-vs-scrum-vs-waterfall-vs-kanban


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.