+1

Beta vs. Field Testing

"Thử nghiệm Beta" là tên gọi được sử dụng rộng rãi nhất để mô tả các thử nghiệm của khách hàng trước khi phát hành.

Trong thực tế, nhiều người nhầm lẫn sử dụng từ này khi nói đến Alpha và Field Tests. Qúa trình khách hàng xác nhận sản phẩm sẽ trải qua những giai đoạn nhất định. Mỗi giai đoạn này sẽ nhận được những đánh giá tương ứng cho sản phẩm tại thời điểm đó. Mỗi mục tiêu đề ra cho từng giai đoạn này cũng có mục đích và quy trình thực hiện khác nhau.

Sự phân biệt giữa các giai đoạn Alpha và Beta của quá trình khách hàng xác nhận được thảo luận rộng rãi hơn, nhưng sự khác nhau giữa Beta với Field Testing là gì? Thông tin trong bảng dưới đây là tổng quan chung về các mục tiêu và kỹ thuật cho hai phần khác nhau và quan trọng không kém trong kiểm định của khách hàng:

BETA TESTS FIELD TESTS
Mục Tiêu
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng và đảm bảo sự sẵn sàng của sản phẩm.Những thử nghiệm này đưa người dùng tham quan hướng dẫn về sản phẩm để trả lời câu hỏi:Khách hàng có thích sản phẩm không? Đánh giá việc áp dụng các tính năng của sản phẩm và thu thập dữ liệu để phân tích .Các thử nghiệm này thu thập dữ liệu và phản hồi về việc sử dụng sản phẩm tự nhiên, không quản lý trong một khoảng thời gian dài.Họ trả lời câu hỏi:Liệu khách hàng có sử dụng sản phẩm không?
Thời Điểm Thực Hiện
Sau khi Thử nghiệm Alpha nhưng trước Kiểm thử thực nghiệm, trong giai đoạn của quá trình phát triển khi sản phẩm được hoàn tất từ 80% -90% (đủ ổn định cho người dùng chính và phần lớn là tính năng hoàn chỉnh). Sau khi thử nghiệm Beta nhưng trước khi tung ra sản phẩm trong giai đoạn phát triển khi sản phẩm hoàn tất 100% (bản thân sản phẩm đã sẵn sàng, nhưng không sản xuất).
Thời Gian Test
Thường 3-6 tuần cho mỗi chu kỳ thử nghiệm với chỉ 1-2 chu kỳ. Các chu kỳ bổ sung được thêm vào nếu tính năng mới được đưa ra hoặc nếu một thành phần cốt lõi bị thay đổi. Thường chỉ là một chu kỳ kiểm tra kéo dài 6 tuần. Điều này thường mất bao lâu để xem cách khách hàng sử dụng sản phẩm ngoài việc sử dụng lần đầu
Các Bên Liên Quan
Người có kinh nghiệm, (Experience (UX)) Quản lý chất lượng (Quality Management), đội Quản lý sản phẩm (Product Management teams.). Người có kinh nghiệm (Experience), Khách hàng có kinh nghiệm (Customer Experience), Đội hỗ trợ(Support) ,   Đội tiếp thị và quản lý sản phẩm( Marketing and Product Management teams) .
Đối Tượng Thực Hiện
Người mới (không phải bạn bè và gia đình) từ thị trường mà sản phẩm muốn hướng đến. Họ sẽ cung cấp những hiểu biết khách quan về kinh nghiệm sản phẩm có liên quan đến thành công của sản phẩm và giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng thực sự của bạn. Người mới thuộc thị trường mà sản phẩm muốn hướng đến. Để đảm bảo sử dụng tự nhiên không thiên vị, điều quan trọng là người kiểm tra không có kinh nghiệm với sản phẩm trước khi phát hành. Bạn bè, gia đình, nhân viên, người kiểm tra alpha và người kiểm tra beta thường bị loại trừ khỏi việc tham gia vào giai đoạn Kiểm thử thực nghiệm.
Mong Muốn Khi Kiểm Thử
Một sản phẩm gần tính năng hoàn chỉnh với một số lỗi, ít bị treo hơn và hầu hết là tài liệu hoàn chỉnh. Một sản phẩm đã sẵn sàng để khởi chạy, nhưng chỉ với các tài liệu tiếp thị / bán hàng sơ bộ.
Làm Thế Nào Để Phản Hồi
Các vấn đề quan trọng và cải tiến trải nghiệm người dùng đơn giản được thực hiện trước khi ra mắt sản phẩm. Các phiên bản tương lai của sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi kết quả này. Phản hồi được tập trung cho các nhóm tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ để tinh chỉnh các chiến lược và thủ tục khởi chạy. Đề xuất cải tiến được kết hợp vào bản cập nhật đầu tiên của sản phẩm.
Thành Quả Đạt Được
Cải tiến thành công khởi chạy bằng cách cung cấp các khuyến cáo dựa trên bằng chứng cho cải tiến sản phẩm và xem đầy đủ trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm của bạn. Cải tiến thành công sản phẩm bằng cách cung cấp các khuyến cáo dựa trên xu hướng để quảng cáo, cung cấp hỗ trợ và đổi mới sản phẩm của bạn theo cách có ảnh hưởng tích cực đến người dùng và doanh số bán hàng của bạn.
Khi Nào Là Hoàn Thành
Một sản phẩm là sẵn sàng khi người dùng chính từ thị trường mục tiêu của bạn cảm thấy thoải mái với giao diện người dùng và hài lòng với những trải nghiệm của họ với sản phẩm và các tính năng của nó. Kiểm tra thực địa hoàn tất khi bạn hiểu rõ khách hàng của bạn sẽ kết hợp sản phẩm vào cuộc sống hàng ngày như thế nào và bất kỳ thành phần nào của sản phẩm đều có đủ dữ liệu để cung cấp cho người mua ban đầu trải nghiệm hoàn thiện hơn.
Giai Đoạn Tiếp Theo
Kiểm thử thực nghiệm Tiệc chúc mừng sản phẩm

Một số điểm bổ sung cần xem xét:

  • Hầu hết các sản phẩm kỹ thuật đều trải qua giai đoạn Thử nghiệm Alpha, Beta và Field của quá trình Khách hàng xác nhận trong quá trình phát triển sản phẩm.

  • Khi sản phẩm di chuyển qua các giai đoạn của CV, các bài kiểm tra chuyển từ tập trung vào chất lượng sang tập trung vào kinh nghiệm.

  • Cả hai giai đoạn thử nghiệm (Beta và Field) được sử dụng để xác nhận tất cả các loại sản phẩm với khách hàng tiêu dùng, doanh nghiệp hoặc khách hàng doanh nghiệp.

  • Thử nghiệm beta đánh giá các tính năng cụ thể của sản phẩm bằng cách hướng dẫn người kiểm tra và nhắc nhở họ phản hồi. Field thử nghiệm các xu hướng trên bề mặt mà tính năng khách hàng sẽ tự nhiên sử dụng (hoặc không sử dụng), bằng cách thiết lập thử nghiệm lỏng lẻo với sản phẩm của bạn.

  • Nhóm hỗ trợ sử dụng thử nghiệm beta để hiểu các vấn đề có thể liên quan đến từng tính năng, nhưng Kiểm thử thực nghiệm cho họ ý tưởng tốt về những vấn đề nào có thể được báo cáo thường xuyên sau khi khởi chạy.

  • Cả hai giai đoạn (Beta và Field) là tuyệt vời để giúp các nhà quản lý sản phẩm hiểu rõ hơn khách hàng mục tiêu và cách họ trải nghiệm sản phẩm. Cả hai giai đoạn này thường thay đổi mục tiêu và phương pháp của họ theo thời gian thực dựa trên kết quả đang diễn ra.

  • Một số công ty sử dụng các thuật ngữ như thử nghiệm thực địa, phát hành trước, Xác nhận khách hàng, CAT (thử nghiệm chấp nhận khách hàng), UAT (người dùng chấp nhận thử nghiệm) và thử nghiệm beta là đồng nghĩa.

Tài Liệu Tham Khảo: https://www.centercode.com/blog/2017/11/beta-vs-field-testing


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.