0

1-2 Chạy thử chương trình mẫu

1-2 Chạy chương trình mẫu

Trong CD-ROm được đính kèm quyển sách này có lưu Sample Game được dùng Ruby để viết nên. Chúng tôi sẽ giới thiệu cách chạy Sample Game được ghi trong CD-ROM đính kèm quyển sách này. Về Sample Game chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cách làm để viết lên.

Chạy Action Game

Sample Game này là Action Game mà người chơi điều khiển nhân vật trong trò chơi.

Nhân vật chính trong Game trèo lên hộp, màn hình sẽ được điều khiển lên xuống. Trong trò chơi này sẽ diễn ra hàng loạt các xử lý giữa nhân vật chính và nhân vật địch có đâm trúng nhau không.

Để chạy được Sample Game này thì hãy click vào actiongame_ex.rb có trong folder samples¥ActionGame trong CD-ROM.

(Trong trường hợp click 2 lần mà game không khởi động thì hãy vào actiongame_ex.exe có trong folder bin¥ActionGame để chạy game)

30.PNG

Giải thích kĩ hơn về Game này là Phần 5-4.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.