+2

Chương trình Java đầu tiên HelloWorld

1. Môi trường và ứng dụng để lập trình

Để có thể bắt đầu lập trình một ứng dụng bằng Java thì chúng ta cần cài đặt môi trường và một ứng dụng để lâp trình.

 • Môi trường: đã có rất nhiều hướng dẫn trên mạng về hướng dẫn cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường cho Java nên mình sẽ không hướng dẫn nữa.
 • Ứng dụng: thật ra có rất nhiều ứng dụng để lập trình như Eclipse, IntelliJ, NetBeans, Visual Studio Code...., bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy cách cài đặt và sử dụng chúng trên internet.

=> Ở đây mình sẽ sử dụng IntelliJ trong quá trình hướng dẫn các bạn code.

2. Tạo project Java trên Intellj IDEA

 • Mở Intellij IDEA và chọn New Project

image.png

* Name: đặt tên cho project, ví dụ ở đây mình đặt là HelloWorld.
* Location: chọn nơi lưu project.
* Language: chọn ngôn ngữ bạn muốn lập trình, ở đây là Java.

Screen Shot 2022-08-04 at 11.54.41.png

 • Kết quả Project HelloWorld được tạo ra với cấu trúc như sau:

Screen Shot 2022-08-04 at 13.04.01.png

 • Tiếp theo, tạo Package. Click chuột phải vào folder src và chọn New -> Package -> nhập tên Package.
 • Tiếp theo, tạo file java cho project. Click chuột phải vào Package đã tạo và chọn New -> Java Class -> nhập tên class

Screen Shot 2022-08-04 at 13.12.51.png

Screen Shot 2022-08-04 at 13.15.55.png

 • Để code của ta được thực thi sau khi run thì ta cần viết code bên trong hàm main.
  • public static void main(String[] args){...}: sẽ thực thi code bên trong nó.
  • System.out.println(""): dùng để in ra màn hình 1 chuỗi ký tự.

Screen Shot 2022-08-04 at 13.18.40.png

 • Click vào nút run màu xanh để build code và được kết quả:

Screen Shot 2022-08-04 at 13.20.01.png

3. Kết

 • Thông qua bài viết này bạn đã biết tạo ra một ứng dụng cơ bản nhất từ Java, cũng là tiền đề để bạn học thêm về Java.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.