ServiceObject

Service Object sẽ giúp cho codes của bạn nhỏ gọn, dễ test và dễ bảo trì hơn

215 1 0
4

Rails Service Objects Guide

35 1 0
6

Phân biệt các loại service trong ứng dụng của bạn

642 1 0
1

Rails Service Object

103 1 0
0

Sử dụng Service Object trong Rails giúp bảo trì code

542 2 0
0

Policy Object

72 2 0
2

Extracting side effect from Service Objects

68 1 0
1

Service Object là gì? Sử dụng nó như thế nào?

281 2 1
4