[Tutorial] Tạo minimap trong Unity

Bạn đã từng chơi những tựa game như Dota, Lol, CF.. thì không xa lạ với những mini map ở trong game để xác định nhân vật trong game đang ở đâu trong bản đồ của game. Nếu bạn nào chưa biết về mini map có thể tham khảo thêm ở trang web này: https://en.wikipedia.org/wiki/Mini-map.

** Vậy làm sao mình có thể tạo mini map trong game được?** Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nó dễ so với bạn nghĩ sau khi làm theo từng bước của tutorial của bài này. Oke. Chúng ta bắt tay vào làm thôi.

Chuẩn bị Scene Đầu tiên, ta sẽ tạo 1 project Unity 3D và thêm vào 1 số thứ như hình. 1 cái nhân vật ). 2 con robot (https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/4696). 1 plane Bây giờ, bạn thêm 1 camera thứ 2 vào scene. Click GameObject->Camera và đặt tên là Minimap Camera. Sau đó đặt camera là con của Unity Chan model và thêm các thông số như hình. Và ta có kết quả khi nhìn ở camera thứ 2 này. Đến đây thì nó vẫn chưa là mini map. Khi chạy scene thì chỉ được hiển thị 1 camera. Mình đến với bước tiếp theo.

Hiển thị qua Unity UI Để làm được điều này ta cần Render Texture, bạn cần tạo bằng chọn Assets -> Create -> Render Texture trong menu chính. Và đặt tên là Minimap Render Texture. Bây chọn Minimap Camera, trong tab Inspector ta gán Minimap Render Texture vào trường Target Texture. Tiếp đến ta cần hiển thị những hình ảnh từ Minimap Camera lên màn hình thông qua UI Unity. Ta chọn GameObject -> UI -> Raw Image và đổi tên là Minimap Image và gán Minimap Render Texture vào trường Texture. Và ta được kết quả. Mình cần làm cho minimap này đẹp lên tí bằng cách thêm 1 lớp mask hình tròn Rồi gán giá trị mask vào Căn chỉnh vào cho Minimap Image lên góc trên bên phải. Nhìn có vẽ nó giống cái gương hơn là 1 mini map. Bây giờ ta sẽ nâng cấp nó thêm.

Tinh chỉnh vởi Layers Ta cần tạo 1 số layer như hình. Chọn Edit -> Project Settings -> Tags và thêm mới layer Minimap. Tạo ra 3 hình cầu đặt là con của các đối tượng mà bạn muốn hiển thị trên mini map và set Layer là Minimap như trên mới tạo. Unity Chan Robots Tiếp đến ta chỉnh camera để lọc những đối tượng nào được hiển thị. Chọn Main Camera và chon Culling Mask rồi bỏ chọn Minimap player. Sau đó tương tự với Minimap Camera nhưng ta chỉ chọn Minimap layer

Và ta được kết quả cuối cùng như hình. Vậy thật dễ dàng khi ta tạo mini map với Unity. Và mình xin kết thúc bài này ở đây. Bài này có tham khảo : http://blog.theknightsofunity.com/implementing-minimap-unity/ Cảm ơn các bạn đã xem hết bài này của mình. Hẹn các bạn vào bài viết sau.