+1

Kiểm thử Mobile - Robotium framwork

Robotium là một công cụ viết bằng mã nguồn mở dùng để kiểm thử hộp xám tự động dành cho các ứng dụng trên điện thoại hệ điều hành android. Với sự hỗ trợ của Robotium, chúng ta có thể viết các test case về test chức năng, hệ thống, và acceptance test scenarios, bao phủ các tính năng của Android.

Robotium thể được sử dụng cả cho các ứng dụng test sử dụng mã nguồn có sẵn và các ứng dụng mà chỉ có sẵn file apk.

Lợi ích của Robotium

 • Dễ viết, code ngắn hơn. thời gian tối thiểu cần thiết để viết các testcase được chủ động.

 • Bạn có thể phát huy hết năng lực của test case , với kiến ​​thức tối thiểu của ứng dụng được test.

 • Framework xử lý tự động nhiều hoạt động Android. Độ khó của test case được cải thiện rất nhiều, so với test bằng các thiết bị chuẩn.

 • Tự động định thời (thời gian) và độ chậm trễ.

 • Tự động hoạt động theo quy trình hiện tại.

 • Tự động tìm kiếm lượt xem.

 • Tự động đưa ra quyết định riêng của mình (ví dụ: Khi di chuyển, vv).

 • Không sửa đổi sang nền tảng Android.

 • Thực hiện test nhanh.

 • Test case được phát huy mạnh mẽ hơn do thời gian chạy liên kết với các thành phần GUI.

 • Tích hợp thông suốt với Maven hoặc Ant.

Nhược điểm của Robotium

 • Robotium không thể xử lý Flash hoặc các thành phần Web.

 • Nó chỉ kiểm soát một ứng dụng tại một thời điểm.

 • Nó không thể mô phỏng cách nhấp vào bàn phím mềm(cần phải sử dụng 'enterText ()' để nhập văn bản vào một trường EditText).

 • Robotium không thể tương tác với Status Bar Notifications - Đó là, kéo xuống khu vực thông báo và nhấp chuột vào một thông báo cụ thể.

 • Có thể chạy chậm, đặc biệt là chạy trên các thiết bị cũ.

Làm thế nào để sử dụng Robotium

Bước 1 - Các điều kiện tiên quyết để sử dụng Robotium là Java SDK (tối thiểu 1.6). Sau đó làm theo các bước dưới đây.

 • Tải JDK và JRE từ Oracle Technology Network.

 • Chấp nhận thỏa thuận cấp phép.

 • Cài đặt JDK và JRE.

 • Đặt biến môi trường như thể hiện trong hình dưới đây.

Bước 2 - Tải về Android Studio từ Android Studio

 • Kích đúp vào exe và chạy trình cài đặt.

 • Tiếp tục với tất cả các tùy chọn mặc định.

 • Đặt ANDROID_HOME.

Bước 3 - Cài đặt hình ảnh và công cụ Android.

 • Click vào SDK Manager -

 • Chọn packages cần thiết. Ví dụ, nếu chúng ta đang tạo một ứng dụng dành cho Android 4.4.2, thì chắc chắn rằng các packages sau đây được kiểm tra theo Tools section −

  • Android SDK Tools rev 22.6.3

  • Android Platform-tools rev 19.0.1

  • Android SDK Build-tools rev 19.1

Bước 4 - Tạo Thiết bị ảo Android.

 • Mở Android Studio và nhấp AVD Manager trong thanh công cụ. AVDs cho phép chúng ta kiểm tra và chạy các ứng dụng Android của chúng ta.

 • Sử dụng các cài đặt sau cho một Nexus5 AVD -

  • Device - Nexus 5 (4,95, 1080 x 1920; xxhdpi)

  • Target - Google API x86 (Google Inc) - API Level 19 (Hãy chắc chắn rằng bạn chọn mục tiêu với API của Google trong tên.)

  • CPU - Intel Atom (x86)

  • Tích vào ô để sử dụng Host GPU

  • Nhấp OK

 • Bây giờ bạn sẽ thấy AVD bạn đã tạo trong Manager AVD, nơi bạn có thể bắt đầu, hãy xóa nó, hoặc tạo một cái khác!

Bước 5 - Robotium file Jar Tải file Jar Robotium từ RobotiumTech

Test ứng dụng với Robotium

Để kiểm tra một ứng dụng với Robotium, hãy làm theo các bước dưới đây -

Bước 1 - Tạo một test Project trong Android Studio có tên là “RobotiumTest”.

Chọn tất cả các tùy chọn mặc định cho đến khi bạn đạt đến trang chính.

Bước 2 - Sao chép các tập tin jar Robotium vào thư mục Lib của dự án.

Bước 3 - Thêm dependency trong tập tin build.gradle dưới thư mục src. androidTestCompile 'com.jayway.android.robotium: robotium-solo 5.5.3'

Bước 4 - Sync các Gradle.

Bước 5 - Tạo class Test như sau -

Bước 6 - Lưu tất cả thay đổi. Đảm bảo không có sai sót.

Bước 7 - Bây giờ, chạy test. Nếu trường hợp test thành công, bạn sẽ thấy kết quả như sau!

Bài viết được dịch lại từ nguồn: https://www.tutorialspoint.com/mobiletesting/mobiletestingrobotiumframework.htm


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.