+2

User Acceptance Testing (UAT)

1. UAT là gì?

UAT - Kiểm thử chấp nhận của người dùng có nghĩa là kiểm thử xem phần mềm đã thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách hàng và khách hàng chấp nhận sản phẩm (và trả tiền thanh toán hợp đồng). Hay không? Cụ thể hơn UAT trả lời cho những câu hỏi sau:

 • "Cái mình làm ra có phải là cái User muốn không?"
 • "User có cảm thấy nội dung ghi trong website là cái họ đang tìm?"
 • "User có thấy dễ catch up khi lần đầu vào website của mình không? Hoặc là sau 1 tháng không vào website với nhiều thay đổi?"
 • "User có thấy benefit website mang lại xứng đáng so với công sức, tiền bạc, thời gian và cả thông tin mà họ cung cấp cho mình không?"
 • "User có dễ dàng hiểu và xử lý vấn đề khi gặp lỗi không?"
 • "User có cảm thấy UI hợp với ý họ, giúp họ tập trung vào content và công việc cần làm?"
 • "Bạn có đang giúp User tiết kiệm các bước làm việc khi họ đã quen với system?"
 1. UAT thực hiện khi nào? Đây thường là bước cuối cùng trước khi sản phẩm được đưa ra hoạt động hoặc trước khi phân phối sản phẩm phải được chấp nhận. UAT được thực hiện sau khi bản thân sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng (tức là sau khi kiếm thử hệ thống ).

3. Ai là người thực hiện UAT?

Người dùng hoặc khách hàng

 • Đây có thể là người đang mua sản phẩm (trong trường hợp phần mềm thương mại) hoặc người đã có một phần mềm tùy chỉnh được xây dựng thông qua nhà cung cấp dịch vụ phần mềm hoặc người dùng cuối nếu phần mềm được cung cấp cho họ trước thời gian.

4. Quy trình thực hiện UAT?

4.1. Điều kiện tiên quyết

a. Tiêu chuẩn chấp nhận là những tiêu chí được đặt ra để đánh giá sản phầm chấp nhận được hay không? b. Xác định phạm vi tham gia của đội QA. Vài trò của đội QA có thể là :

 • Không tham gia vào quá trình kiểm thử chấp nhận - điều này thường rất hiếm xảy ra
 • Trợ giúp trong quá trình kiểm thử chấp nhận- phổ biến nhất: thường đội QA sẽ tham gia vào việc hỗ trợ người dùng về cách sử dụng ứng dụng và ở chế độ chờ để đảm bảo khi người dùng gặp bất kỳ khó khăn nào có thể trợ giúp kịp thời. Hoặc trong một số trường hợp, ngoài việc chờ và hỗ trợ, đội QA sẽ ghi nhận phản hồi của khách hàng, báo cáo lỗi nếu có trong khi người dùng thực hiện kiểm thử trên môi trường thực tế.
 • Thực hiện UAT và kết quả hiện tại: trong trường hợp này, người dùng sẽ chỉ ra những điểm mà họ muốn đánh giá và bản báo cáo đánh giá sẽ do đội QA thực hiện. Sau khi quá trình kiểm thử chấp nhận được kết thúc, kết quả được trình bày cho khách hàng / người dùng và họ sẽ đưa ra quyết định về việc liệu những kết quả này đã đủ và phù hợp với mong đợi của họ để chấp nhận sản phẩm này hay chưa?

4.2. Lập kế hoạch thực hiện UAT

 • Kế hoạch kiểm thử chấp nhận cũng tương tự việc lập kế hoạch kiểm thử bình thường cho giai đoạn kiểm thử hệ thống, thường thì chúng được thực hiện song song.
 • Tất cả các yếu tố: ngày thực hiện, môi trường, người tạo, phương thức giao tiếp, vai trò, trách nhiệm, các mẫu, kết quả, phân tích kết quả,...đều được xem xét và đưa vào một kế hoạch kiểm thử chấp nhận. 4.3. Thiết kế kiểm thử chấp nhận
 • Những tiêu chuẩn chấp nhận được áp dụng tại giai đoạn này
 • Dựa trên các tiêu chí, đội QA sẽ cung cấp cho họ những người sử dụng một danh sách các trường hợp kiểm thử chấp nhận. Các trường hợp kiểm thử của UAT cũng giống như các trường hợp của kiểm thử hệ thống..
 • Ví dụ:

4.3. Thực hiển kiểm thử chấp nhận

Thông thường, UAT thực hiện trong một phòng họp: người dùng, PM, đại diện nhóm QA ngồi chung với nhau trong một hoặc hai ngày và làm việc thông qua tất cả các trường hợp kiểm thử chấp nhận.

Hoặc trong trường hợp đội QA thực hiện các bài kiểm tra sẽ thực hiện các trường hợp kiểm thử trên AUT.

Sau khi tất cả các trường hợp kiểm thử được thực hiện và có kết quả thì sẽ đưa ra quyết định chấp nhận hay không? Đây cũng gọi là quyết định Go / No-Go một cách phổ biến hơn. Nếu người dùng hài lòng thì đó là Go, nếu không thì đó là No-go.

Qúa trình kiểm thử chấp nhận kết thúc, khi người dùng đưa ra quyết định chấp nhận đối với sản phầm.

5. Những điểm quan trọng trong kiểm thử chấp nhận

 • Kiểm thử chấp nhận xác định xem tất cả những chức năng chính đều hoạt động tốt. chứ không chú trọng đến các trang, các trường, các button,... Nếu người dùng tìm thấy bug ở những chức năng chính thì QA sẽ phải xem xét lại testcase, tìm hiểu,,nguyên nhân tại sao xảy ra bug đó.
 • Đây cũng là cơ hội để tìm thấy lỗi còn tồn tại trong hệ thống
 • Kiểm thử chấp nhận được chia làm hai loại: thử nghiệm Alpha và Beta
 • Hầu hết trong một dự án phát triển phần mềm thường thì UAT được thực hiện trong môi trường đảm bảo chất lượng nếu không có môi trường dàn dựng hoặc môi trường UAT

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về kiểm thử chấp nhận Tài liệu tham khảo: http://www.softwaretestinghelp.com/what-is-user-acceptance-testing-uat/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.