@translate

@translate

Sort by: Newest posts
Avatar

Cân bằng Công việc - Cuộc sống

16 0 0
0
Avatar

Phân biệt QA và QC

144 0 0
2
Avatar

Chiến lược kiểm thử ứng dụng di động

70 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Positive Testing and Negative Testing

69 0 0
0
Avatar

4 giải pháp năng suất cho các nhóm vào năm 2021

40 0 0
0
Avatar

Lập trình viên không phải là một tester giỏi

104 0 0
-1
Avatar

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về thử nghiệm giao diện người dùng (UI)

197 2 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Regression Testing (Kiểm thử hồi quy)

86 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Sanity Testing

138 0 0
1
Avatar

Test hiệu năng - Công cụ, các bước và cách thực hành

198 1 0
0
Avatar

7 kỹ năng kiểm thử phần mềm hiệu quả bạn cần biết

106 1 0
0
Avatar

Làm thế nào để quản lý cơn tức giận?

240 0 0
3
Avatar

Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng iOS: Thủ công & Tự động hóa

225 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Các trường hợp kiểm thử thường gặp cho web control

181 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Smoke Testing

145 0 0
0
Avatar

Những lệnh Run CMD thông dụng

121 0 0
0
Avatar

Cách để trở thành người kiểm thử phần mềm giỏi

63 0 0
1
Avatar

Checklist sử dụng trong quá trình tạo testcase

384 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.