@translate

@translate

Sort by: Newest posts
Avatar

Cân bằng Công việc - Cuộc sống

71 0 0
0
Avatar

Phân biệt QA và QC

452 0 0
2
Avatar

Chiến lược kiểm thử ứng dụng di động

166 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Positive Testing and Negative Testing

126 0 0
0
Avatar

4 giải pháp năng suất cho các nhóm vào năm 2021

51 0 0
0
Avatar

Lập trình viên không phải là một tester giỏi

176 0 0
-1
Avatar

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về thử nghiệm giao diện người dùng (UI)

490 2 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Regression Testing (Kiểm thử hồi quy)

392 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Sanity Testing

1.1K 1 0
2
Avatar

Test hiệu năng - Công cụ, các bước và cách thực hành

737 1 0
0
Avatar

7 kỹ năng kiểm thử phần mềm hiệu quả bạn cần biết

165 1 0
0
Avatar

Làm thế nào để quản lý cơn tức giận?

494 1 0
4
Avatar

Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng iOS: Thủ công & Tự động hóa

548 1 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Các trường hợp kiểm thử thường gặp cho web control

965 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Smoke Testing

370 0 0
1
Avatar

Những lệnh Run CMD thông dụng

2.6K 1 0
0
Avatar

Cách để trở thành người kiểm thử phần mềm giỏi

88 0 0
1
Avatar

Checklist sử dụng trong quá trình tạo testcase

1.7K 3 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.