Cách để trở thành người kiểm thử phần mềm giỏi

Trước khi nói về một người kiểm thử phần mềm giỏi là gì hoặc điều gì tạo nên một người kiểm thử phần mềm tốt, bạn cần phải xác định ý nghĩa của một "người kiểm thử phần mềm tốt". Tùy thuộc vào ý kiến của mỗi người, có ít nhất bao nhiêu định nghĩa về "người kiểm thử phần mềm tốt" cũng như người kiểm thử và bất kỳ định nghĩa nào trong số đó đều có thể có giá trị trong hoàn cảnh của một người nào đó.

Người kiểm thử được xếp hạng theo thâm niên, theo số lỗi, theo kỹ năng, theo kiến ​​thức, thậm chí theo mức độ họ hòa nhập với nhóm của mình. Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của chủ nhân và nhu cầu của công việc họ đang làm.

Để tìm hiểu điều này, tôi thực hiện tìm kiếm qua các trang web việc làm, tóm tắt và phân ra ba nhóm yếu tố chính mà mọi người sử dụng để xác định điều gì khiến ai đó trở thành người kiểm thử giỏi. Tôi đã sử dụng các trang web việc làm bởi vì theo định nghĩa, các ông chủ sẽ đưa ra những yếu tố tuyển dụng và những yếu tố này là theo họ sẽ làm nên một người kiểm thử phần mềm giỏi.

1. Kỹ năng và tính chất của một QA giỏi

1.1 Kỹ năng cứng

Kỹ năng (có thể làm những việc này) - các trang web việc làm thường có các kỹ năng như viết kế hoạch kiểm tra, giao tiếp, tạo báo cáo lỗi, v.v. Chúng cũng có thể bao gồm việc sử dụng một công cụ cụ thể để tạo các bài kiểm tra tự động.

1.2 Tính cách

Tính cách của những người được chọn thường là "tận tâm", "động lực", "đam mê", đây cũng là những cụm từ có xu hướng hiển thị trong các trang web việc làm.

1.3 Kiến thức

Kiến thức (biết những điều này) - những hiểu biết này có xu hướng khó hơn một chút để phân tích cú pháp, nhưng thường được xác định bằng các cụm từ như "quen thuộc với". Các phương pháp luận phát triển phần mềm khá phổ biến, cũng như các tiêu chí theo miền cụ thể như "quen thuộc với ngành x". Mọi định nghĩa về "người kiểm thử phần mềm giỏi" đều có một số tiêu chí dựa trên kỹ năng, một số tiêu chí dựa trên tính cách và một số tiêu chí dựa trên kiến ​​thức. Điều khác biệt là tỷ lệ của ba nhóm và những gì được liệt kê cụ thể trong mỗi tiêu chí. Biết điều gì tạo nên một người kiểm thử phần mềm tốt có thể giúp người kiểm thử nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực cụ thể để cải thiện. Kiến thức cũng có thể giúp các nhà quản lý cố vấn và đánh giá những người thử nghiệm của họ, đồng thời tạo ra các quảng cáo việc làm tốt hơn để thuê những người thử nghiệm mới. Các chi tiết cụ thể có thể khác nhau giữa các nơi làm việc, nhưng các nguyên tắc chung thì không.

2. Một số định nghĩa

Vì có rất nhiều cách để định nghĩa một "người kiểm thử phần mềm tốt", tôi sẽ thiết lập các định nghĩa của riêng mình cho bài viết này. Đây là ý kiến ​​đầu tiên và quan trọng nhất của tôi. Không đồng ý với tôi cũng được. Nếu một định nghĩa về "trình kiểm thử phần mềm tốt" phù hợp với môi trường mà nó được sử dụng, thì đó là một định nghĩa hợp lệ. Rốt cuộc thì "Tốt" là một thuật ngữ tương đối.

Tôi sẽ trình bày những gì tôi coi là đặc điểm của một "người kiểm tra OK" cũng như những gì tôi coi là đặc điểm của một "người kiểm tra phần mềm giỏi". Cả hai định nghĩa đều mở, bởi vì những đặc điểm khiến ai đó trở thành người kiểm tra phần mềm giỏi trong một môi trường có thể khiến họ trở thành người kiểm tra OK trong một môi trường khác.

2.1 Định nghĩa của một người kiểm tra phần mềm OK

Người kiểm tra OK là người có kiến ​​thức và / hoặc kinh nghiệm còn hạn chế. Họ có thể có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực kiểm thử hẹp và rất ít kinh nghiệm ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ. Họ có thể cần nhiều yếu tố hơn so với nhiều môi trường hiện đại cung cấp, hoặc họ có thể chỉ cần nhiều kinh nghiệm và sự khuyến khích hơn. Bộ kỹ năng của họ, có thể được gọi là hộp công cụ dành cho người thử nghiệm của họ, có khả năng tập trung vào một, có thể là hai lĩnh vực.

Nhiều người kiểm tra OK có thể và sẽ phát triển trở thành người kiểm tra giỏi nếu họ có thể tìm thấy cơ hội và sự khích lệ.

2.2 Định nghĩa của một người kiểm tra phần mềm giỏi

Một người kiểm thử phần mềm giỏi có nhiều kiến ​​thức, kinh nghiệm và kỹ năng, và rất giỏi / am hiểu ít nhất hai trong số đó. Người kiểm tra giỏi có thể thích nghi với môi trường mới và trở nên hiệu quả trong thời gian ngắn hơn mức trung bình khi đối mặt với môi trường xa lạ hoặc tập hợp kỹ năng.

Người thử nghiệm giỏi thường là những người tự bắt đầu: họ sẽ tự dạy cho mình những kỹ năng và thực hành mới để cải thiện hộp công cụ dành cho người thử nghiệm của họ, và thường sẽ cố gắng giúp những người khác xây dựng khả năng và kỹ năng của họ. Họ cũng có khả năng tìm kiếm những người cố vấn trong hoặc ngoài công ty của họ để giúp họ xây dựng các bộ kỹ năng mới.

Về kĩ năng: Kỹ năng là một phần lớn những gì tiếp cận trong hộp công cụ của người kiểm thử. Điều này một phần là do một số kỹ năng mà người kiểm thử cần có, đôi khi được gọi là “kỹ năng cứng”. Những thứ mà một người kiểm thử phần mềm giỏi có thể làm thường dễ mô tả hơn những thứ mà một người kiểm thử giỏi biết hoặc những thứ mà một người kiểm thử giỏi nên có.

Kỹ năng cứng nói chung là những thứ có thể được đo lường, như khả năng lập trình với một ngôn ngữ cụ thể, khả năng với một công cụ cụ thể, v.v. Các quảng cáo tuyển dụng thường liệt kê rất nhiều kỹ năng cứng đơn giản vì chúng dễ đánh giá hoặc đo lường hơn các kỹ năng mềm, như giao tiếp. Việc một kỹ năng cứng làm đại diện cho một kỹ năng mềm hơn cũng rất phổ biến, đặc biệt là trong các quảng cáo tuyển dụng.

Có một số kỹ năng cứng nằm trong các loại kỹ năng mà một người kiểm thử phần mềm giỏi cần có. Một số kỹ năng phổ biến hơn và các kỹ năng cơ bản nhẹ nhàng hơn mà chúng có thể thể hiện, bao gồm:

SQL - Người kiểm tra giỏi sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu được sử dụng

Bài viết được tham khảo ở nguồn:

https://www.ministryoftesting.com/dojo/lessons/what-makes-a-good-software-tester


All Rights Reserved