+8

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P2)

Chào mọi người, Bau is back! Và đây là bài viết thứ 2 của mình trong chuỗi bài viết "10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn". Hôm nay chúng ta cùng thảo luận về Block & Scope 😄. Đây là bài dịch từ trang Codeburst (Click để đến bài gốc). 😄 okey let's go!

I. Scope:

Mình sẽ không dịch Scope ra đâu, nghe chả hay ho gì cả 😄, những định nghĩa thì khá rõ ràng: Trong JS (hoặc hầu hết các ngôn ngữ lập trình chung), ta có 2 dạng Scope:

  • Global Scope
  • Local Scope

Ngoài định nghĩa trên, các bạn có thể đã gặp trường hộp này: Function Scope. Oke, cùng tìm hiểu nào!

1. Global scope:

Global scope là gì?

When you start writing JavaScript in a document, you are already in the Global scope.

Có bao nhiêu Global Scope?

There is only one Global scope throughout a JavaScript document.

Wup, chúng ta còn 1 câu nữa:

A variable is in the Global scope if it's defined outside of a function.

Đơn giản dễ hiểu rằng, những biến không khai báo ở trong 1 function thì là Global variables 😄

Check code here!

2. Local Scope

Local Scope là gì? Đơn giản, khi bạn đang ở trong 1 Function, bạn đang làm việc trong 1 Local Scope. Mỗi 1 Function, chúng ta có 1 Local Scope khác nhau, và các biến bên trong mỗi Scope này là khác nhau:

Check code here!

Thêm 1 ví dụ khác nhé:

Check code here!

Như các bạn thấy, mình gán Hằng bằng const cho biến myName 2 lần, nhưng không có lỗi, bởi vì mỗi biến myName ràng buộc bởi chính function bên ngoài, hay những biến này là những local variables của chính Scope đấy, chứ không phải của function bên ngoài. Nhiều bạn có thể sử dụng Function Scope thay cho Local Scope, yep, that's okey 😄

3.Lexical Scope - Closures:

Khi chúng ta có 1 Scope cha và bên trong nó là 1 Scope con, thì ta có thể truy cập biến của Scope cha từ Scope con - Closures:

A Closure is created when an inner function tries to access the scope chain of its outer function

Và khái niệm này tương đương với Lexical Scope:

Lexical Scope means that in a nested group of functions, the inner functions have access to -the variables and other resources of their parent scope.

Check code here!

II. Block Statements:

Mình thường hỏi về định nghĩa của 1 Function, và nhiều bạn bảo rằng:"Bên trong mỗi {} là 1 function thôi". Oh really 😱 check thử đoạn code này nhé:

Check code here!

Khác với Function, những câu lệnh dạng điều kiện hoặc vòng lặp sẽ không tạo ra 1 Scope mới, thay vào đó là 1 Block mới, và những biến trong Block này sẽ ràng buộc với Scope gần nhất của chúng. Như đoạn code trên, vì myName đã tồn tại giá trị là Tran Duy Bau, nên không thể cùng tồn tại 1 giá trị mới là Tran Quoc Bao. Thêm 1 ví dụ mới nhé 😄

Check code here!

Như các bạn có thể thấy, biến myName lần này được đặt trong 1 câu if, nằm trong Global Scope, do đó ở Global Scope ta dễ dàng gọi biến và sử dụng.

Okey, vậy là hết phần 2 rồi nè. Nếu cảm thấy có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới để cùng thảo luận nhá 😄. Và bài tiếp theo của mình sẽ là về Hoisting. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình 😄.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.