cv

cv

Sort by: Newest posts
Avatar

Newbie thì nên trình bày CV như nào??

615 5 0
5
Avatar

Cách viết CV bằng word đơn giản và gọn gàng cho developer

2.1K 26 3
  • Avatar
  • Avatar
18
Avatar

Chiếc CV đầu tiên của một sinh viên kinh tế chuyển ngành

1.9K 5 10
  • Avatar
  • Avatar
39
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm CV và gợi ý mẫu CV cho dân IT chính hiệu

2.5K 5 0
-1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.