Education

Education

Sort by: Newest posts
Avatar

Blockchain-based Loan Management System with Smart Contracts with help of Data Science

48 0 0
0
Avatar

What is the Purpose of Data Science and Its Importance

30 0 0
0
Avatar

How Netflix Utilizes Data Science and Analytics to Improve its Streaming Services

34 0 0
1
Avatar

[ Android ] Thư viện load ảnh Fresco Android có gì đặc biệt ?

174 3 1
  • Avatar
6
Avatar

Edx3 - Open edx là gì?

1.0K 2 0
6
Avatar

Edx2 - Ưu nhược điểm của các mô hình trực tuyến hiện tại

808 2 0
6
Avatar

Edx1 - Tính cấp thiết của đào tạo trực tuyến

731 0 0
2
Avatar

[ Android ] Java và Kotlin : Những Khác Biệt Căn Bản ?

2.2K 1 0
5
Avatar

[ Android ] Tại sao phải sử dụng thư viện để load ảnh trong phát triển ứng dụng Android ?

204 1 0
4
Avatar

Vòng đời và trạng thái của Thread

1.9K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Một số thuật toán sắp xếp

1.9K 11 6
Avatar

Áp dụng SOLID trong Android

784 3 0
10
Avatar

ReactiveX - Những khái niệm cơ bản

361 2 0
5
Avatar

Làm quen với Delegation pattern trong Kotlin

110 1 0
2
Avatar

Sử dụng Fragment Result API để giao tiếp giữa các Fragment trong Android

982 3 0
3
Avatar

Cách sử dụng Annotations trong kotlin

730 1 3
Avatar

Flutter - Rendering and layout

762 3 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Cách sử dụng dagger 2 cơ bản trong Android

700 3 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Tổng quan về thủy vân số

1.4K 1 0
3
Avatar

Vẽ đồ thị trên MATLAB

2.8K 1 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.