Education

Education

Sort by: Newest posts

Đúc kết những kinh nghiệm hay cho lập trình viên đang thực tập

307 2 0
9

Giới thiệu sơ lược về hệ thống phân tán

4.6K 0 0
0

Giới thiệu về hệ thống gợi ý (Recommender systems hoặc Recommendation systems)

3.0K 0 0
4

Tìm hiểu mô hình xoắn ốc Win - Win (Win – Win Spiral Model)

1.1K 0 0
0

Các phương pháp đánh giá phần mềm

671 1 0
0

Các phương pháp lựa chọn giá thành hệ thống thông tin

59 0 0
0

Xây dựng 1 abstract BaseAdapter trong RecyclerView

2.0K 6 0
3

10 đặc tính chất lượng đánh giá của một yêu cầu phần mềm

1.0K 4 0
4

Module, included callback

182 0 0
1

Cách hiển thị thời gian cập nhật ( RELATIVE TIMESTAMPS ) trong rails

135 0 0
0

Tầm quan trọng của việc chia sẻ đối với quá trình học tập

622 0 0
3

The seven habits of highly effective people

212 3 3
4

Tìm hiểu về AJAXified Form và phương phức respond_to

619 1 0
0

Starting web development with Rails

139 2 0
0

Khái niệm "Ít hơn là nhiều hơn" trong hệ thống giáo dục Phần Lan

547 6 0
3

Bước đầu làm quen với NodeJS và Socket.io

17.2K 22 21
24

Xin đừng đánh nhau với Framework

881 2 2
12