Education

Education

Sort by: Newest posts

BKEdx - Team dự án

289 1 0
2

Cách tối ưu truy vấn SQL ( phần 2 )

393 5 2
2

17 method xử lý chuỗi hữu ích trong Ruby

136 0 0
1

Uploading Files Into Ruby On Rails ActiveStorage

64 0 0
0

Giới thiệu docker - Part I: Overview

63 1 0
1

Edx là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé

405 0 0
3

Ưu nhược điểm của MOOCs

223 0 0
1

MOOC là gì?

488 1 0
3

[ Github Education Pack ] - Các khóa học, công cụ hỗ trơ lập trình

389 2 0
3

Những đặc quyền dành cho sinh viên với mail .EDU

3.8K 0 0
3

Đúc kết những kinh nghiệm hay cho lập trình viên đang thực tập

400 2 0
9

Giới thiệu sơ lược về hệ thống phân tán

8.0K 0 0
3

Giới thiệu về hệ thống gợi ý (Recommender systems hoặc Recommendation systems)

5.7K 0 1
6

Tìm hiểu mô hình xoắn ốc Win - Win (Win – Win Spiral Model)

1.6K 0 0
0

Các phương pháp đánh giá phần mềm

892 1 0
0

Các phương pháp lựa chọn giá thành hệ thống thông tin

85 0 0
0

Xây dựng 1 abstract BaseAdapter trong RecyclerView

2.4K 6 0
3

10 đặc tính chất lượng đánh giá của một yêu cầu phần mềm

1.4K 4 0
4

Module, included callback

223 0 0
1

Cách hiển thị thời gian cập nhật ( RELATIVE TIMESTAMPS ) trong rails

207 0 0
0