Education

Education

Sort by: Newest posts

Free Online Useful and Educational Tools

109 1 0
0

Đúc kết những kinh nghiệm hay cho lập trình viên đang thực tập

291 2 0
8

Giới thiệu sơ lược về hệ thống phân tán

4.2K 0 0
0

Giới thiệu về hệ thống gợi ý (Recommender systems hoặc Recommendation systems)

2.8K 0 0
4

Tìm hiểu mô hình xoắn ốc Win - Win (Win – Win Spiral Model)

1.1K 0 0
0

Các phương pháp đánh giá phần mềm

641 1 0
0

Các phương pháp lựa chọn giá thành hệ thống thông tin

58 0 0
0

Xây dựng 1 abstract BaseAdapter trong RecyclerView

2.0K 6 0
3

10 đặc tính chất lượng đánh giá của một yêu cầu phần mềm

919 4 0
4

Module, included callback

171 0 0
1

Cách hiển thị thời gian cập nhật ( RELATIVE TIMESTAMPS ) trong rails

131 0 0
0

Tầm quan trọng của việc chia sẻ đối với quá trình học tập

589 0 0
3

The seven habits of highly effective people

201 3 3
4

Tìm hiểu về AJAXified Form và phương phức respond_to

586 1 0
0

Starting web development with Rails

132 2 0
0

Khái niệm "Ít hơn là nhiều hơn" trong hệ thống giáo dục Phần Lan

506 5 0
3

Bước đầu làm quen với NodeJS và Socket.io

16.4K 20 21
18

Xin đừng đánh nhau với Framework

860 2 2
12