Education

Education

Sort by: Newest posts

[ Github Education Pack ] - Các khóa học, công cụ hỗ trơ lập trình

278 1 0
3

Những đặc quyền dành cho sinh viên với mail .EDU

2.7K 0 0
3

Đúc kết những kinh nghiệm hay cho lập trình viên đang thực tập

359 2 0
9

Giới thiệu sơ lược về hệ thống phân tán

6.6K 0 0
1

Giới thiệu về hệ thống gợi ý (Recommender systems hoặc Recommendation systems)

4.3K 0 1
5

Tìm hiểu mô hình xoắn ốc Win - Win (Win – Win Spiral Model)

1.4K 0 0
0

Các phương pháp đánh giá phần mềm

826 1 0
0

Các phương pháp lựa chọn giá thành hệ thống thông tin

75 0 0
0

Xây dựng 1 abstract BaseAdapter trong RecyclerView

2.3K 6 0
3

10 đặc tính chất lượng đánh giá của một yêu cầu phần mềm

1.3K 4 0
4

Module, included callback

205 0 0
1

Cách hiển thị thời gian cập nhật ( RELATIVE TIMESTAMPS ) trong rails

174 0 0
0

Tầm quan trọng của việc chia sẻ đối với quá trình học tập

843 0 0
3

The seven habits of highly effective people

270 3 3
4

Tìm hiểu về AJAXified Form và phương phức respond_to

732 1 0
0

Starting web development with Rails

165 2 0
0

Khái niệm "Ít hơn là nhiều hơn" trong hệ thống giáo dục Phần Lan

805 6 0
3

Bước đầu làm quen với NodeJS và Socket.io

21.7K 28 22
25

Xin đừng đánh nhau với Framework

953 2 2
12