MobileTeam

MobileTeam

Sort by: Newest posts
Avatar

[ Android ] Thư viện load ảnh Fresco Android có gì đặc biệt ?

208 3 1
 • Avatar
6
Avatar

[ Android ] Java và Kotlin : Những Khác Biệt Căn Bản ?

3.2K 2 0
7
Avatar

[ Android ] Tại sao phải sử dụng thư viện để load ảnh trong phát triển ứng dụng Android ?

229 1 0
4
Avatar

Vòng đời và trạng thái của Thread

2.2K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Một số thuật toán sắp xếp

2.1K 12 6
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Áp dụng SOLID trong Android

871 3 0
10
Avatar

ReactiveX - Những khái niệm cơ bản

388 2 0
5
Avatar

Làm quen với Delegation pattern trong Kotlin

152 1 0
2
Avatar

Sử dụng Fragment Result API để giao tiếp giữa các Fragment trong Android

1.2K 4 0
4
Avatar

Cách sử dụng Annotations trong kotlin

938 1 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Flutter - Rendering and layout

1.0K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Cách sử dụng dagger 2 cơ bản trong Android

1.2K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tổng quan về thủy vân số

1.7K 1 0
3
Avatar

Vẽ đồ thị trên MATLAB

3.6K 1 0
3
Avatar

Kĩ Thuật Ẩn Mã Dựa Trên Các Vị Trí Của LSB + Demo

1.0K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Những cái hay ho của ngôn ngữ Dart - P1

583 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Giới thiệu ngôn ngữ Dart

7.8K 4 0
11
Avatar

Khái quát về Text-To-Speech

2.6K 1 0
5
Avatar

Room Migration trong Android

383 0 0
2
Avatar

Đánh giá hiệu suất ứng dụng mobile

108 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.