Code Convention

Code Convention

Sort by: Newest posts
Avatar

Pull request description cần có những gì?

120 0 0
1
Avatar

Tóm tắt cuốn Clean Code của Uncle Bob

14.0K 52 1
 • Avatar
47
Avatar

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

3.6K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

1.1K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Dev đã thật sự biết cách đặt tên biến HIỆU QUẢ?

2.8K 7 0
4
Avatar

Viết code chuẩn convention sử dụng SwiftLint

2.0K 1 0
6
Avatar

Một số tip convention giúp app React của bạn được trong lành và dễ thở hơn .

3.8K 13 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Ruby Style Guide

176 0 0
0
Avatar

Làm sao để code Laravel cho chuẩn?(Phần 1)

4.4K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

JavaScript Code Conventions

1.3K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Nghệ thuật coding

872 5 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

4.2K 9 0
10
Avatar

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

97.2K 257 84
 • Avatar
 • Avatar
274
Avatar

PSR-3-logger-interface

332 0 0
1
Avatar

Viết code đẹp trong Ruby (Phần 1)

1.1K 2 0
2
Avatar

Làm thế nào để đặt tên resource một cách hiệu quả trong lập trình Android?

2.8K 7 1
 • Avatar
9

Code Convention


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.