Code Convention

Code Convention

Sort by: Newest posts
Avatar

Tóm tắt cuốn Clean Code của Uncle Bob

10.9K 47 1
  • Avatar
42
Avatar

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

2.1K 7 3
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

1.0K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Dev đã thật sự biết cách đặt tên biến HIỆU QUẢ?

2.6K 7 0
4
Avatar

Viết code chuẩn convention sử dụng SwiftLint

1.9K 0 0
6
Avatar

Một số tip convention giúp app React của bạn được trong lành và dễ thở hơn .

2.9K 12 3
Avatar

Ruby Style Guide

158 0 0
0
Avatar

Làm sao để code Laravel cho chuẩn?(Phần 1)

3.7K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

JavaScript Code Conventions

1.2K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Nghệ thuật coding

806 5 6
Avatar

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

3.7K 10 0
11
Avatar

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

82.0K 243 83
256
Avatar

PSR-3-logger-interface

247 0 0
1
Avatar

Viết code đẹp trong Ruby (Phần 1)

1.0K 2 0
2
Avatar

Làm thế nào để đặt tên resource một cách hiệu quả trong lập trình Android?

2.6K 7 1
  • Avatar
9

Code Convention


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.