Code Convention

Code Convention

Sort by: Newest posts
Avatar

Tóm tắt cuốn Clean Code của Uncle Bob

8.3K 32 1
 • Avatar
35
Avatar

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

1.3K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

934 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Dev đã thật sự biết cách đặt tên biến HIỆU QUẢ?

2.0K 7 0
4
Avatar

Viết code chuẩn convention sử dụng SwiftLint

1.3K 0 0
6
Avatar

Một số tip convention giúp app React của bạn được trong lành và dễ thở hơn .

1.8K 13 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Ruby Style Guide

124 0 0
0
Avatar

Làm sao để code Laravel cho chuẩn?(Phần 1)

2.3K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

JavaScript Code Conventions

1.0K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Nghệ thuật coding

708 5 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

3.0K 9 0
11
Avatar

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

57.8K 200 81
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
213
Avatar

PSR-3-logger-interface

163 0 0
1
Avatar

Viết code đẹp trong Ruby (Phần 1)

894 2 0
2
Avatar

Làm thế nào để đặt tên resource một cách hiệu quả trong lập trình Android?

2.2K 7 1
 • Avatar
8

Code Convention


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.