Code Convention

Code Convention

Sort by: Newest posts
Avatar

Tóm tắt cuốn Clean Code của Uncle Bob

9.2K 36 1
 • Avatar
38
Avatar

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

1.5K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

982 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Dev đã thật sự biết cách đặt tên biến HIỆU QUẢ?

2.3K 7 0
4
Avatar

Viết code chuẩn convention sử dụng SwiftLint

1.6K 0 0
6
Avatar

Một số tip convention giúp app React của bạn được trong lành và dễ thở hơn .

2.3K 13 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Ruby Style Guide

137 0 0
0
Avatar

Làm sao để code Laravel cho chuẩn?(Phần 1)

2.9K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

JavaScript Code Conventions

1.1K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Nghệ thuật coding

743 5 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

3.3K 9 0
11
Avatar

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

69.3K 223 81
 • Avatar
 • Avatar
239
Avatar

PSR-3-logger-interface

199 0 0
1
Avatar

Viết code đẹp trong Ruby (Phần 1)

997 2 0
2
Avatar

Làm thế nào để đặt tên resource một cách hiệu quả trong lập trình Android?

2.3K 7 1
 • Avatar
9

Code Convention


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.