Code Convention

Code Convention

Sort by: Newest posts

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

370 1 2
4

Dev đã thật sự biết cách đặt tên biến HIỆU QUẢ?

1.2K 5 0
3

Viết code chuẩn convention sử dụng SwiftLint

596 0 0
5

Một số tip convention giúp app React của bạn được trong lành và dễ thở hơn .

1.0K 12 3
15

Ruby Style Guide

81 0 0
0

Làm sao để code Laravel cho chuẩn?(Phần 1)

1.1K 4 1
2

JavaScript Code Conventions

474 0 2
3

Nghệ thuật coding

616 5 6
11

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

2.4K 9 0
11

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

36.2K 162 58
153

PSR-3-logger-interface

120 0 0
1

Viết code đẹp trong Ruby (Phần 1)

558 2 0
2

Làm thế nào để đặt tên resource một cách hiệu quả trong lập trình Android?

1.8K 7 1
8

Code Convention