API gateway

API gateway

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

API gateway là gì? Lợi ích khi sử dụng API gateway

1.5K 3 1
 • Avatar
3
Avatar

API Gateway: Trái Tim Của Hệ Thống Phân Tán - System Design Concepts

1.4K 14 0
10
Avatar

Mastering API Gateway System Design Concepts: The Ultimate Guide

129 6 0
4
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Quản lý API Gateway với Swagger

1.3K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 2

1.7K 3 0
4
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 1

4.2K 1 9
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Giới thiệu

1.6K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

API Gateway là gì? Có thật sự cần API Gateway không?

8.4K 102 14
 • Avatar
 • Avatar
153
Avatar

Tập tành Microservices với Kong API Gateway và Docker-compose

5.4K 13 1
 • Avatar
13
Avatar

Một Vài điều suy nghĩ về API GateWay

1.4K 5 0
2
Avatar

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

19.9K 16 0
18
Avatar

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

3.3K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

4.5K 7 1
 • Avatar
3
Avatar

Cách configure private API gateway với Lambda function trong AWS SAM (Serverless Application Model)

1.4K 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

11.0K 13 2
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

9.2K 7 2
 • Avatar
14
Avatar

Tìm hiểu về thanh toán trực tuyến

3.6K 15 1
 • Avatar
10
Avatar

Xây dựng Microservices app: dùng API Gateway

9.5K 11 4
 • Avatar
 • Avatar
9
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí