+1

Top 5 javascript framework của năm 2017

Angular-s

Angular.js được gọi là MVW framework (Model-View-Whatever) và trong số các lợi ích hàng đầu, cho những người mới khởi nghiệp và các công ty cỡ trung, nó có thể sản xuất mã nhanh, kiểm tra bất kỳ phần ứng dụng và dữ liệu hai chiều ràng buộc (thay đổi trong backend ngay lập tức được phản ánh trên UI). Kể từ khi phát hành hệ thống của nó đã vượt xa sự tưởng tượng. Hiện tại, nó được gọi là framework JS được sử dụng nhiều nhất cho các ứng dụng SPAs (Single-Page Applications) và nó tự hào là cộng đồng lớn nhất của các nhà phát triển.

Angular2 đi kèm với một danh sách dài các tính năng cho phép xây dựng mọi thứ, từ web đến máy tính để bàn và di động. Khung được xây dựng với TypeScript từ Microsoft nhằm làm cho JavaScript trở nên linh hoạt và hấp dẫn đối với các doanh nghiệp lớn. ng2 có kiến trúc dựa trên các component, cải tiến DI (dependency injection), dịch vụ ghi nhật ký hiệu quả, truyền thông giữa các thành phần và nhiều hơn nữa.Cả hai Angulars2 và Angular-s là một lựa chọn tốt hơn cho các ứng dụng dựa trên doanh nghiệp hoặc cho các môi trường lập trình nghiêm ngặt với các tiêu chuẩn cao cho khả năng đọc mã.

ReactJS

Chúng ta đã thực hiện so sánh giữa React và Angular, mặc dù thực tế nó là một thư viện hơn là một framework JS. Nó đứng sau các giao diện người dùng của Facebook và Instagram, cho thấy hiệu quả của nó trong các ứng dụng năng động, traffic cao. Nó được coi là framework JS phát triển nhanh nhất: tính đến ngày hôm nay, có khoảng 1.000 người đóng góp trên Github. Trong mô hình MVC (Model-View-Controller), React.js hoạt động như "V" và có thể được tích hợp thông suốt với bất kỳ kiến trúc nào. Do việc sử dụng DOM ảo nó cung cấp tăng hiệu suất tuyệt vời, so với Angular 1.x. Thêm vào đó, các thành phần React có thể được tạo ra và tái sử dụng giữa các ứng dụng hoặc thậm chí chuyển sang sử dụng công cộng.

Vue.js

Vue 2.0 cũng đã được giới thiệu vào năm 2016 và nó đã tận dụng những gì tốt nhất từ Ember, React và Angular, đưa tất cả vào một gói tiện dụng. Nó được chứng minh là nhanh hơn và gọn gàng hơn, so với React và Angular 2.0. Đi sâu hơn, Vue.js cung cấp khả năng ràng buộc dữ liệu hai chiều (nhìn thấy trong AngularJS), render phía máy chủ (như trong Angular2 và ReactJS), Vue-cli và hỗ trợ JSX tùy chọn. Người sáng lập của nó tuyên bố rằng Vue 2 là một trong những framework nhanh nhất trong tất cả. Vue.js là một lựa chọn tốt hơn cho sự phát triển nhanh chóng của các giải pháp nền tảng. Nó có thể trở thành một cơ sở vững chắc cho các ứng dụng trang đơn cao cấp (SPAs) và giải pháp hữu ích cho những trường hợp đó, khi hiệu suất đặt lên hàng đầu do tổ chức code tốt hay là cấu trúc của app.

Ember.js

Trở lại năm 2015 Ember được gọi là khuôn khổ javascript tốt nhất cho ứng dụng web, React và AngularJS còn phải chạy theo sau. Ngày nay, nó tự hào có một cộng đồng trực tuyến khổng lồ, những cập nhật thường xuyên và những công cụ thực hành JavaScript tuyệt vời để đảm bảo trải nghiệm cuối cùng ngay trong tầm kiểm soát. Ember có tính năng ràng buộc dữ liệu hai chiều, như Angular.js, luôn giữ giữa view và model đồng bộ. Áp dụng Fastboot.js nó đảm bảo việc hiển thị phía máy chủ nhanh chóng DOM, cải thiện hiệu suất của giao diện người dùng phức tạp. Emberjs thường có thể sử dụng cho các ứng dụng web phức tạp phức tạp và trang web. Trong số những người dùng hàng đầu là Chipotle, Blue Apron, Nordstrom, Kickstarter, LinkedIn, Netflix và nhiều người khác.

Meteor.js

Meteor là một trong số các framework JavaScript phổ biến nhất nhưng lại có nhiều tính năng cho phát triển back-end, kết xuất front-end, quản lý cơ sở dữ liệu và logic business. Kể từ khi phát hành vào năm 2012, hệ thống của nó đã phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng. Nền tảng đầy đủ stack này cho phép phát triển nhanh chóng các ứng dụng web và điện thoại di động đầu cuối với JavaScript nguyên thủy. Do cấu trúc mô đun tất cả các gói và thư viện có thể được sử dụng theo tốc độ. Về hiệu suất, tất cả những thay đổi trong cơ sở dữ liệu được truyền ngay tới giao diện người dùng và ngược lại không có thời gian rõ ràng gây ra bởi các ngôn ngữ khác nhau hoặc thời gian phản hồi của máy chủ. MeteorJS bao gồm tất cả các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm và chăm sóc các quá trình glooming như liên kết, tập tin nối và những người khác. Nó được sử dụng hiện tại trong thời gian thực phát triển ứng dụng cho các công ty kinh doanh như Mazda, IKEA, Honeywell và nhiều người khác.

So sánh JavaScript framework :

Nguồn dịch : https://hackernoon.com/5-best-javascript-frameworks-in-2017-7a63b3870282


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí