+1

Điều mà GA sẽ làm cho bạn(P1)

GA giúp bạn đưa ra quyêt định dựa trên dữ liệu. Bạn có thể tiêu nhiều hơn vào quảng cáo, khám phá bạn sẽ quảng cáo ở đâu thậm chí quyết định loại nội dung nào cần để đặt ở đó. GA phân loại dữ liệu thành ABCs: Acquisition Behavior Conversions

1/ Acquisition

Acquisition đưa bạn tới làm thế nào bạn có được lưu lượng truy cập website. Đơn giản bạn có thể sử dụng báo cáo chuyển đổi để thấy lưu lượng truy cập đến website bạn.

Khi lần đầu tiên bạn nhìn dưới Acquisition, bạn sẽ nhận thấy tab tổng quan đưa bạn tất cả thông tin về Acquisition, hành vi, chuyển đổi dữ liệu cho những lưu lượng truy cập hàng đầu từ các kênh (referral, direct, organic search, social).

Điều này đưa bạn dữ liệu quan trọng nhất. Số session yêu cầu tỉ lệ nhảy trang của khách và sự thăm các kênh hữu hiệu nhất. Nó cung cập một cách nhanh chóng và dễ dàng để xem các kênh hàng đầu của bạn.

Báo cáo về Acquisition là một cách để nhìn lên lợi tức mà tốt nhất để mang lại lưu lượng tới website của bạn và nhận được hành động nào đó để xảy ra. Sử dụng những view khác cho phép bạn nhìn những loại lưu lượng khác nhau. Ví dụ ; Bạn muốn biết loại tìm kiếm nào đang điều khiển đa số lưu lượng. Bằng cách chọn View Nguồn/Phương tiện . Bạn có thể thấy những nguồn cá nhân và phương tiện đã sử dụng bởi đa số customer như google/organnic hoặc bing/organic.

Hoặc bạn có thể khám phá nguồn nào chịu trách nhiệm cho việc lái đa số lưu lượng website của bạn at view Tham Chiếu để biết được site bạn đến từ trang nào. Sử dụng thông tin này để quyết định về nơi đau bạn muốn thúc đẩy quảng cáo. Ví dụ Nếu bạn tìm thấy Pinterest là có một khối lượng lớn truy cập từ đây vậy thì hãy làm việc để phát hành nội dung ở đó.

Nếu bạn muốn nhìn lên chỉ những giới thiệu xã hộ thì hãy xem tab Social . Cái này tập trung vào chỉ những lưu lượng truy cập đến từ phương tiện xã hôi. Dùng tab này để khám phá mạng nơi mà mọi người xem nội dung của bạn. Bạn cũng có thể chỉ ra nội dung nào tốt nhât cho mỗi cộng đồng. Ví dụ Bạn có thể tìm ra nội dung giải trí của bạn thực hiện tốt hơn khi quảng cáo trên facebook trong khi những nội dung liên quan đến công việc thì lại tốt hơn khi để trên linkin.

Tuyệt nhất là GA là biết tích hợp với các công cụ khác. Khu vực Acquisition có thể tích hợp với Adwords tài khoản nên bạn có thể theo dõi làm thế nào chiến dịch của bạn là được thi hành theo điều khoản đòi hỏi tư khách hàng.

Sử dụng Adwords để thấy làm thế nào keywords là được thi hành và để chỉ ra những tìm kiếm ưa chuộng và điều khiển lưu lượng truy cập đến site của bạn. Sử dụng thông tin này để tạo ra chiến dịch có đích hơn dựa trên tìm kiếm ưa chuộng và những chủ đề mọi người hay tìm. Bạn cũng có thể tích hợp với Search Console để thấy làm thế nào trang landing pages của bạn được thi hành. Những trang nào đó đủ lớn để điều khiển mọi người tới site của bạn nhưng lại thấp ở trong kết quả tìm kiểm của google. Những keywords nào đó điều khiển bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nhưng dẫn đến kết quả tỉ lệ kích trung bình thấp. Bằng cách tích hợp với Search Console vơi GA bạn có thể thấy tất cả dữ liệu này và tối ưu site của bạn để tăng lên CTR.

2/ Behavior (Hành Vi)

Báo cáo hành vi là tât cả những gì khách làm trên site của bạn. Bằng cách sử dụng những báo cáo này bạn có thể tăng hiệu suât website bạn và quyết định liệu khách của bạn là đang thực hiện những action bạn muốn. Khi bạn lần đầu tiếp cận tab Behavior , bạn sẽ thấy một Overview(tổng quan). View này đưa bạn đến một biểu đồ chỉ ra khối lượng lưu lượng truy cập website nhận được trong suốt thời gian bạn xem.

Bạn sẽ cũng thấy pageviews , pageviews duy nhất , thời gian ở trên trang, tỉ lệ nhảy trang. Tất cả những số liệu này mô tả làm thế nào một người dùng tương tác với trang của bạn. Dưới đây một số định nghĩa.

Pageviews: Tổng số trang đã xedm.
Unique Pageviews: Số người dùng cá nhân đã xem trang nào đó ít nhất trong suốt một cuộc viếng thăm. 
Average Time on Page: Khối lượng trung bình một người thăm một trang
Bounce Rate: Phần trăm của chuyến thăm đơn. (xem chi tiết bên trong để hiểu nó)
Percent Exit: Phần trăm người dùng người mà thoát từ một trang hoặc một bộ các trang. 

![](https://images.viblo.asia/d9b834f6-4b2f-4e28-9d97-57dbfbd1c7e2.png)

3/ Conversions ( Sự chuyển đổi)

Khu vực conversion của GA là tất cả để hiểu về làm thế nào người dùng chuyển đổi trên website bạn mà là có ích để cải thiện tỉ lệ chuyển đổi của bạn.

Báo cáo về Conversion là được phân thành bốn khu vực : mục tiêu, thương mại, đa kênh và đóng góp . Hãy xem chi tiết .

Hiểu về mục tiêu(Goals)

The Goals section starts off with an Overview tab, like the rest of the sections. In the overview, you’ll see a quick summary of the number of goal completions made on your website, which is the total number of conversions.

Dịch từ nguồn : https://www.shivarweb.com/2977/what-does-google-analytics-do/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.