+8

Sẽ ra sao nếu chúng ta sử dụng 100% sức mạnh của CSS Transition ?

Mở đầu

CSS transition là một thuộc tính khá đơn giản và dễ sử dụng, nó cung cấp cho chúng ta một cách để điều khiển tốc độ của hiệu ứng khi thay đổi các thuộc tính của CSS. Ngoài cách sử dụng thông thường như transition: all .3s ease ra thì có vài mẹo có thể giúp chúng ta tạo ra những transition phức tạp hơn mà chỉ có thể làm được bằng animation. Một trong số những mẹo đó là Multi-step transition, và đó là thứ chúng ta sẽ tìm hiểu trong post này.

alt

Cách viết transition

transition giống như một version đơn giản hơn của animation, chúng đều chuyển từ một thuộc tính cố định sang 1 thuộc tính khác.

.transition {
   transition: [transition-property] [transition-duration] [transition-timing-function] [transition-delay];
}

Giống như animation, transition cũng có các thuộc tính như duration timing-functiondelay.

Bây giờ chúng ta cùng xem qua ví dụ sau

.box {
  width: 150px;
  height: 150px;
  background-color: #5A74C9;
  transition: all .5s ease;
}

.box:hover {
  width: 300px;
  background-color: #CFF9A9;
}

Đoạn code trên nói với element .box rằng hãy thực hiện transition widthbackground-color khi được hover.


Chưa hẳn là Multi-step transition nhưng với một vài mẹo chúng ta có thể làm được.

Multi-step transition

Chúng ta sẽ đổi một ít đoạn code CSS ở trên bằng cách lồng nhiều transition, sau đó chỉnh sửa duration với delay để tạo ra các hiệu ứng transition mà chúng ta chỉ có thể thấy trong keyframes animation

.box {
  transition: 
   /* step 1 */
   width   .5s ease,
   /* step 2 */
   background-color 0.5s .5s ease;
}


Vậy là chúng ta có được 1 hiệu ứng transition khá "xịn" và hiệu ứng này tuân theo các bước cố định.

 • Khi được hover vào thì width sẽ tăng từ 150px lên 300px trong .5s
 • Sau khi delay .5s thì background-color sẽ thay đổi trong .5s

Tiền năng của Multi-step transiton

Đây là một ví dụ về khả năng mà transiton CSS có thể làm được bằng cách sự dụng Multi-step.


Cảm ơn các bạn đã đọc, nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy Upvote nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.