0

[Estimation Part_3] Template for Software Estimation

Giới thiệu

Bài này tôi sẽ giới thiệu sơ qua về Template dùng cho estimate mà tôi đang sử dụng. Các bạn cũng có thể tự tạo template theo cách riêng của mình, cốt yếu sao cho dễ hiểu, dễ dùng, dễ nhìn là được. Template này thực chất chỉ tổng hợp lại những thông tin cần thiết để estimate cho một dự án phần mềm mà đã được trình bày trong 2 phần trước.

Template for Estimation

1. Summary

Mục đích của estimation là đưa ra con số dự đoán cho Effort, Human Resource, và Duration cho 1 dự án phần mềm. Do vậy trong sheet Summary chúng ta cần cung cấp thông tin cho 3 con số trên.

SummarySheet.png

2. Project overview

Trong sheet này mô tả tóm tắt thông tin của dự án và những yếu tố ảnh hưởng đến Estimation như Scope, Environment, Test, Risks, ... Tầm quan trọng của các yếu tố này tôi đã trình bày trong Part 1.

ProjectOverview.png

Thông tin về Project thì được chia thành các mục như trên hình trên. Các mục này bạn có thể thêm bớt tùy theo dữ liệu thực tế bạn có về dự án, rồi những thông tin Assumption.

3. WBS based estimate

Trong các dự án tham gia estimate thường dùng template based theo Work Breakdown Structure, nên tôi giới thiệu với các bạn template dựa trên WBS. Tùy thuộc vào phương pháp dùng để estimate như WBS, Function point, Use case point, sheet dành cho tính toán effort này cách trình bày có thể sẽ khác nhau.

WBS_based.png

  • Sau quá trình phân tích những input đầu vào như yêu cầu của khách hàng, tài liệu mô tả về hệ thống bạn đã có thể liệt kê những công việc cần phải làm để hoàn thành Project. Bước tiếp theo đó là estimate effort cho các công việc đó. Tùy vào scope của dự án mà có thể có hay không những mục estimate ở trên. Nếu dự án là full life circle, làm tất cả các công đoạn từ tạo tài liệu đặc tả, design, coding .. đến maintain thì cần phải estimate cho tất cả các công việc đó. Nếu chỉ coding và test thôi thì chỉ cần estimate effort cho coding và test.
  • Ngoài ra nếu project của bạn có thể phát sinh effort và các chi phí khác thì như việc quản lý dự án, hoặc giả Khách hàng nhờ các bạn mua một số dịch vụ hoặc sản phẩm nào đó của bên thứ ba thì cũng hãy thêm vào trong bản estimation.

4. Schedule

Khi đã estimate xong thì bạn cũng có thể tạo một sheet để tiện cho việc quản lý Schedule. Trong sheet này cần mô tả rõ thời gian bắt đầu, kết thúc, các mốc deliver của dự án. Phần chi tiết thì cũng cần plan thời gian bắt đầu và kết thúc cho từng công việc cụ thể trong project dựa vào list công việc đã được hoàn thành ở bước estimate.

Schedule.png

5. Project Team

Trong sheet này, bạn có thể mô tả sơ đồ tổ chức của Project Team, và thông tin cá nhân của các member trong dự án dùng để communicate trong dự án.

Team.png

Kết

Bài viết này là bài viết kết thúc cho chủ đề liên quan đến Estimation của một dự án phần mềm mà tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Nội dung chỉ là những phần liên quan đến những việc đang làm nên về định nghĩa, khái niệm có thể không chính xác thậm chí là nhầm lẫn, câu cú có thể hơi lủng củng. Rất mong nhận được sự thông cảm của các bạn.

Best regards.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.