+3

Các loại kiểm thử ứng dụng Mobile

Kiểm thử ứng dụng mobile có các loại sau:

 • Kiểm thử chức năng (Functional Testing)
 • Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)
 • Kiểm thử rò rỉ bộ nhớ (Memory Leakage Testing)
 • Kiểm thử gián đoạn (Interrupt Testing)
 • Kiểm thử tính sử dụng (Usability testing)
 • Kiểm thử cài đặt (Installation testing)
 • Kiểm thử vận hành (Operational testing)
 • Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

Untitled.png

1. Kiểm thử chức năng

Thực hiện kiểm thử chức năng của ứng dụng để đảm bảo các ứng dụng đang làm việc theo yêu cầu.

Kiểm thử thực hiện trên giao diện người dùng và các luồng của ứng dụng

Như các ứng dụng giao diện người dùng khác ứng dụng di động cũng đòi hỏi con người xem xét rất nhiều. Kiểm thử chức năng bằng tay trên các thiết bị di động sẽ phức tạp và tốn thời gian do yêu cầu mobile khác nhau như :

 • Các thiết bị di động khác nhau
 • Hệ điều hành điện thoại di động
 • Các chức năng và các ứng dụng liên quan đến các thiết bị di động.

Kiểm thử chức năng bằng tự động cũng đòi hỏi rất nhiều nhân lực, tiền bạc và thời gian sau đó người kiểm thử sẵn sàng để tự động hóa quá trình kiểm thử bằng cách sử dụng nhiều công cụ.

Có thể kết hợp kiểm thử tự động với các kịch bản của kiểm thử bằng tay để nâng cao hiệu quả của kiểm thử chức năng

2. Kiểm thử hiệu năng

Quá trình kiểm thử được thực hiện bởi tester kiểm tra hiệu năng và hành động của các ứng dụng để đáp ứng những thiết bị di động khác nhau như :

 • Pin của thiết bị giảm nhanh do ứng dụng sử dụng nhiều pin
 • Mạng ngoài vùng phủ sóng hoặc băng thông nghèo hoặc thay đổi chế độ kết nối internet (2G, 3G hoặc WiFi) hoặc thay đổi kết nối băng thông rộng.
 • Truyền tập tin nặng
 • Ít bộ nhớ.
 • Tiếp cận đồng thời đến máy chủ của ứng dụng bởi các người dùng khác nhau.

Máy chủ và máy khách của ứng dụng cả hai ảnh hưởng lớn đến hiệu năng của các ứng dụng di động, vì vậy người kiểm thử thực hiện kiểm tra trên cả hai bên(server và client) của các ứng dụng.

3. Kiểm thử rò rỉ bộ nhớ

Rò rỉ bộ nhớ là một trong những vấn đề xấu của kiểm thử các ứng dụng di động, nó trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu năng của các thiết bị di động.

Do rò rỉ bộ nhớ, quá trình có thể làm chậm khi chuyển các tập tin hoặc ứng dụng có thể tự động tắt. Do đó, các thiết bị di động đi kèm với giới hạn bộ nhớ như so sánh với bộ nhớ hệ thống máy tính.

Kiểm tra rò rỉ bộ nhớ trở nên cần thiết để kiểm tra việc thực hiện các kiểm thử ứng dụng di động để đảm bảo rằng mỗi ứng dụng của thiết bị di động được sử dụng bộ nhớ tối ưu nhất cho việc xử lý.

4. Kiểm thử gián đoạn

Kiểm thử gián đoạn là một quá trình kiểm thử một ứng dụng điện thoại di động mà các chức năng có thể bị gián đoạn trong khi sử dụng các ứng dụng

Có những gián đoạn sau :

 • Nhắn tin hoặc có tin nhắn đến , thực hiện cuộc gọi hoặc có cuộc gọi đến khi đang dùng ứng dụng.
 • Có các thông báo gửi đến thiết bị di động .
 • Pin
 • Mất mạng và kết nối lại mạng .
 • Tắt, bật nghe nhạc hoặc các ứng dụng Media (xem ảnh, chụp ảnh, ....) và các thiết bị kết nối khác.
 • Thông báo bộ nhớ thấp.
 • Thông báo pin yếu.

Một ứng dụng phải có khả năng chứa những gián đoạn bằng cách đi vào một trạng thái tạm dừng và khởi động lại sau đó.

5. Kiểm thử tính sử dụng

Kiểm thử tính sử dụng được sử dụng để kiểm thử các ứng dụng di động về khả năng sử dụng, tính linh hoạt và thân thiện.

Quá trình kiểm thử đảm bảo rằng các ứng dụng di động là dễ dàng để sử dụng và cung cấp những trải nghiệm của người dùng phù hợp cho khách hàng.

6. Kiểm thử cài đặt

Thiết bị di động có hai loại ứng dụng:

 • Một trong đó sẽ tự động đi kèm với hệ điều hành điện thoại di động (trong khi cài đặt hệ điều hành, nó sẽ tự động được cài đặt)
 • Một số khác phải cài đặt đặc biệt từ các cửa hàng để sử dụng các ứng dụng cụ thể.

Kiểm thử cài đặt được sử dụng để kiểm thử các ứng dụng được cài đặt, gỡ bỏ cài đặt và cập nhật đúng mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào (người dùng được thuận lợi và linh hoạt khi cài đặt các ứng dụng).

7. Kiểm thử vận hành

Bất kỳ hệ điều hành máy tính để bàn và hệ điều hành điện thoại di động nào cũng cung cấp sẵn chức năng vận hành sao lưu và phục hồi. Nó sẽ lưu hoặc phục hồi tất cả các tập tin hoặc doc của các thiết bị di động hoặc các ứng dụng đã bị mất do một số lý do.

Kiểm thử vận hành được sử dụng để kiểm tra quá trình sao lưu và phục hồi đang làm việc đúng và đáp ứng theo yêu cầu.

8. Kiểm thử bảo mật

Mục đích của việc kiểm thử bảo mật để kiểm tra dữ liệu của ứng dụng và an ninh mạng, kiểm tra dữ liệu của ứng dụng và an ninh mạng được đáp ứng theo yêu cầu.

Trên đây là các loại kiểm thử mobile, hy vọng qua bài viết này các bạn có thể hiểu rõ hơn phần nào về các loại kiểm thử trên ứng dụng Mobile.


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí