+1

Mười đặc điểm của một nhân viên kiểm thử phần mềm tồi

Trong bài viết này sẽ liệt kê 10 đặc điểm và thói quen của một nhân viên kiểm thử phần mềm không tốt . 10 đặc điểm đó là gì ? Các bạn hãy theo dõi bài viết dứới đây nhé !

1. Tôi tìm thấy một lỗi

Người này dừng lại ở dấu hiệu đầu tiên của lỗi và ngay lập tức nộp báo cáo lỗi. Báo cáo lỗi rất quan trọng - làm thế nào lỗi có thể được fix? Một cuộc điều tra nhỏ về việc test hoặc môi trường của riêng bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc nộp báo cáo lỗi hợp lệ.

2. Tôi không phải là một lập trình viên

Tôi không biết làm thế nào để code, tôi không muốn biết làm thế nào để code, đó là công việc của lập trình viên. Người này sẽ không hiểu được các kỹ thuật của phần mềm đang được kiểm thử hoặc những ảnh hưởng kỹ thuật mà lỗi họ gặp phải. Người kiểm thử tốt nhất có các hành động như một người sử dụng các chức năng của phần mềm, trong khi người tồi nhất lại đặt mình trong những checkboxes.

3. Tôi cần tất cả các tài liệu hoặc tôi không thể test

Một số người bị mắc kẹt trong bước kiểm thử cơ sở. Họ không có trí tưởng tượng và không thể chỉ bắt đầu kiểm thử dựa trên sản phẩm, code và thông tin từ lập trình viên. Không phải mọi thứ đều được đặt đúng chỗ trước khi người đó bắt đầu với bất kỳ hoạt động kiểm thử nào.

4. Không đẹp: Công việc test của tôi, nhưng :

Tôi không thể viết một báo cáo lỗi hợp lệ Hầu hết những gì tôi viết đều "Nó không làm việc." Không có điều tra. Không có quy ước kiểm thử thống nhất, hoặc quy ước báo cáo, hoặc quy ước giao tiếp. Báo cáo lỗi trên khắp nơi, v.v ...

5. Nhà đầu tư ngắn hạn

Người kiểm thử. Người báo cáo. Người di chuyển đến. Không có cố gắng để tìm hiểu các sản phẩm, code hoặc những người phát triển. Bạn nhận được phần mềm kiểm thử nhưng không đạt được nhiều thứ. Không có kiến thức bổ sung cho đội.

6. Người phản đối

Code không tốt, kế hoạch kiểm thử không tốt , tôi không thể làm điều này, hãy để ai đó có nhiều kỹ thuật, kinh nghiệm, hoặc bất kỳ kiến thức khác giải quyết vấn đề này. Tôi ghét điều này .

7. Nhà độc tài

Cách của tôi hay cách cao hơn. Đó là "ý tưởng" của họ so với "ý tưởng của bạn" chứ không phải "ý tưởng dự án". Đó là giải pháp của họ so với giải pháp của bạn. Chắc chắn sẽ có một cuộc tranh luận. Bằng cách nào đó họ sẽ tiếp tục trở lại kiểm thử mà bạn đã thực hiện. Người này là một nút cổ chai lớn đối với năng suất và sẽ là người đầu tiên làm tan rã áp lực và bắt đầu chỉ tay. Người này không tốt cho đội của bạn, tuy nhiên người này có thể là người kiểm thử có kinh nghiệm .

8. Quá thận trọng

Các kiểm thử bị đóng băng nếu không phải tất cả các yêu cầu được đặt trong giai đoạn. Người kiểm thử hoảng hốt khi biết rằng không phải tất cả tài liệu đều có sẵn. Người kiểm thử sợ không thể kiểm thử bao phủ được 100% (mã, chức năng, hoặc bất cứ điều gì khác). Những người này sẽ làm bất cứ điều gì để tránh ra khỏi khu vực kiểm thử của họ. Những người kiểm tra giỏi cho thấy xu hướng từ từ / nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng kiểm thử của họ bằng kiểm thử khám phá.

9. Người cẩu thả

Quên mất một bản sao lưu, ảnh chụp nhanh, không thể tái hiện lỗi. Đây là xu hướng của các nhân viên kiểm thử mới và sẽ trở nên tốt hơn khi tiếp xúc nhiều hơn.

10. Crack phần mềm

Họ tự hào về việc sử dụng các công cụ mới nhất và các phương pháp để kiểm tra phần mềm phức tạp. Họ sẽ đầu tư rất nhiều thời gian để có được các công cụ / môi trường sẵn sàng và sau đó nó không hoạt động nếu không có nhiều khoản đầu tư mới. Việc đưa phần mềm sẵn sàng và kiểm thử sẽ tốn kém nhiều hơn việc kiểm thử nó ngay lần đầu tiên.

Tóm tắt : Trên đây là 10 đặc điểm của một người kiểm thử phần mềm không tốt , hy vọng các bạn sẽ có thể tránh các đặc điểm này và là những người kiểm thử phần mềm giỏi. Link tham khảo : http://www.testingexcellence.com/10-characteristics-bad-software-tester/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.