Uiza

Securing Rails api với Rails 5 và Devise Auth Token

802 1 0
-1

[revel framework] websocket qua simple app demo (phần 1)

214 0 0
0

Docker đối với lập trình viên Web

10.2K 41 32
43

Introduction about react-router

473 1 0
-2

Mastering Rails Validations: Contexts

156 1 1
2

Leak memory trong Android (Phần 1)

2.1K 4 0
6

Java 8 Date and Time API

606 1 0
1

Scala Function (Part 1)

310 0 1
1

Rails Antipatterns, Best Practice Ruby on Rails Refactoring [Part 2]

187 2 0
1

Kotlin for Android [P1]- Gettings started

503 0 0
1

MVC Paging

876 1 0
1

Permission trong Android (Part 2) - Yêu cầu cấp quyền khi ứng dụng đang chạy

3.7K 2 0
0

Impact analysis - Phân tích tác động trong kiểm thử phần mềm

767 4 0
5

ETL và các công cụ

1.5K 1 1
0

Lỗi 404, nguyên nhân và cách phát hiện

1.0K 1 0
0

Để khởi đầu dự án thuận lợi - Cần hỏi gì? (Phần 1)

839 4 0
2

Quan điểm khác biệt giữa “Tester” và “Developer”

2.1K 0 0
1

[Android] Chỉnh sửa ảnh với Effect

347 3 0
0

Quan hệ của Rails trong Ruby

2.2K 4 1
2

Làm việc với Firebase Realtime Database

26.0K 10 1
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.