Uiza

DISCUSSIONS

Mar 2nd, 2018 10:50 AM

Có một phương pháp khác để tạo một ứng dụng trang đơn trong Laravel và Vuejs mà không bao gồm sử dụng vue-router hoặc JWTAuth api authentication. Bạn có thể dễ dàng tạo ra một SPA đơn giản trong Laravel và Vue bằng cách tạo ra mô hình, khung nhìn và điều khiển trên Laravel và vuejs. Thí dụ: https://www.cloudways.com/blog/laravel-vue-single-page-app/

0
Mar 2nd, 2018 10:24 AM

Bác cho em hỏi là sau khi code xong cái đống trên thì làm sao để có thể chạy đc ạ?? Với cả API nó sẽ nằm ở port nào ạ?? e k thấy có đoạn nào set port cho đống API đấy ạ. . P/S: Gà mờ mới tìm hiểu bác thông cảm!!

0
Mar 2nd, 2018 8:02 AM

Cũng là chỉnh cái frame rate từ 60 xuống còn 30 đó bạn 😄 Cảm ơn bạn đã đóng góp nha

+1
Mar 2nd, 2018 7:36 AM

Mình tìm thì thấy có script này cho file nhẹ hơn 😃

gource \
  -s .06 \
  -1920x1080 \
  --user-image-dir .git/avatar/ \
  --auto-skip-seconds .1 \
  --multi-sampling \
  --stop-at-end \
  --key \
  --highlight-users \
  --hide mouse,filenames,dirnames \
  --file-idle-time 0 \
  --max-files 0 \
  --background-colour 000000 \
  --font-size 18 \
  --title "Sample Project" \
  --output-ppm-stream - \
  --output-framerate 30 \
  | avconv -y -r 30 -f image2pipe -vcodec ppm -i - -b 65536K output.mp4

avconv cài đặt thông qua libav-tools package trên Ubuntu 😄

+2
Mar 2nd, 2018 5:21 AM

đc anh, nhưng mà cái đó dùng khoai sọ lắm hehe, giảm fps xuống, giảm res nữa, cơ mà như thế xem lại không sướng

0
Mar 2nd, 2018 4:07 AM

Có thể thay đổi lại ffmpeg option để video nhẹ hơn được mà nhỉ (idontknow)

0
Mar 2nd, 2018 1:32 AM
 1. Bạn nên post câu hỏi sang phần Questions.
 2. Bạn nên dùng Bootstrap 3 hoặc 4 CSS trong trường hợp này.
0
Mar 2nd, 2018 1:20 AM

awesome!

0
Mar 2nd, 2018 12:47 AM

thanks bạn!

0
Mar 2nd, 2018 12:47 AM

thanks bạn!

0
Mar 1st, 2018 9:41 AM

Mình sẽ tiếp tục nghiên cứu ^^

0
Mar 1st, 2018 9:04 AM

(like)

0
Mar 1st, 2018 8:49 AM

Tks anh nhiều ạ, hóa ra SCSS với SASS là một à

0
Mar 1st, 2018 8:10 AM

awesome

0
Mar 1st, 2018 7:45 AM

Quản lý source code có thể kể thêm SourceTree (https://www.sourcetreeapp.com/), miễn phí, giao diện thân thiện, dùng khá tốt.

+1
Mar 1st, 2018 7:44 AM

Mình đã fix được bạn tham khảo xem sao:

@ActivityScope

@Component(dependencies = NetComponent.class, modules= AppModule.class)

public interface AppComponent {

  void inject(MyActivity activity);

}

ở đây bạn phải sữa "NetModule.class" thành AppModule.class vì mình đang viết component với AppModule --> thiếu AppModule.class:

-đây là AppModule class:

@Module
public class AppModule {

  Application mApplication;

  public AppModule(Application application) {
    mApplication = application;
  }

  @Provides
  @Singleton
  Application providesApplication() {
    return mApplication;
  }
}
 • Cuoi cung trong MyApp extends Application ban sữa khởi tạo netComponent lai thành thế nay them vao ".appModule(new AppModule(this))":
public class MyApp extends Application {

  private NetComponent mNetComponent;

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();

    mNetComponent = DaggerNetComponent.builder().appModule(new AppModule(this))
        // list of modules that are part of this component need to be created here too
        .netModule(new NetModule())
        .build();
  }

  public NetComponent getNetComponent() {
    return mNetComponent;
  }
}

-> vay la xong

Noi them: ngoai ra trong MyActivity.class ban co the tim phu thuoc bang cach nay thi khong can AppComponent.class:

thu nhat them method "void inject(MyActivity activity);" vao NetComponent.class nhu sau:

@Singleton
@Component(modules={NetModule.class, AppModule.class})
public interface NetComponent {

  void inject(MyActivity activity);

  Retrofit retrofit();
  OkHttpClient okHttpClient();
  Gson gson();
}

cuoi cung trong MyActivity.class

public class MyActivity extends AppCompatActivity {

  @Inject
  Retrofit retrofit;
  @Inject
  Gson gson;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    ((MyApp) getApplication()).getNetComponent().inject(this);

  }
}
0
Mar 1st, 2018 6:48 AM

còn nhiều cái thú vị lắm. tiếp tục viết bài về Apollo nhé bạn.

0
Mar 1st, 2018 3:42 AM

tks tác giả

0