Viblo CV (New version)

DISCUSSIONS

commented to answer in the question Xin tư vấn về rails by
Jan 24th, 2019 1:25 AM

@HoangLam Bên đấy em còn code rails hông ?

0
Jan 24th, 2019 12:52 AM

Theo mình hiểu thì

, thì "root" là một DOM node và nó được quản lý bởi React DOM. Khi bạn sử dụng ReactDOM.render() thì nó sẽ tìm đến DOM node "root" để render

0
Jan 23rd, 2019 10:37 PM

@Katoji đúng rồi bạn ơi mỗi lần clickbutton là +1 điểm. theo mình nghĩ thì cái animate này chỉ thay đổi mang tính tạm thời thôi bản chất cái img nó vẫn ở toạ độ đấy. mình muốn tìm 1 câu lệnh di chuyển nó rồi thiết lập toạ độ mới cho nó mà ko tìm mãi ko thấy

@IBAction func RightButton(_ sender: Any) {

  ChamDiem += 1
  UIView.animate(withDuration: 1, delay: 0, options: UIView.AnimationOptions.curveEaseOut, animations: {
  self.Consen.frame.origin.x += self.Duongchosen.frame.width / 12
  }, completion: { finish in
    UIView.animate(withDuration: 1, delay: 0,options: UIView.AnimationOptions.curveEaseOut,animations: {
      if ChamDiem == 0 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen0")}
      if ChamDiem == 1 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen1")}
      if ChamDiem == 2 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen2")}
      if ChamDiem == 3 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen3")}
      if ChamDiem == 4 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen4")}
      if ChamDiem == 5 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen5")}
      if ChamDiem == 6 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen6")}
      if ChamDiem == 7 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen7")}
      if ChamDiem == 8 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen8")}
      if ChamDiem == 9 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen9")}
      if ChamDiem == 10 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen10")}
    },completion: nil)
  })
  print(self.Consen.frame.origin.x)
}
0
Jan 23rd, 2019 7:12 PM

em có một câu hỏi không liên quan lắm đến phần này : " trong transformer neural network các vector key , value được tính như thế nào ?" , em có đọc paper nhưng họ chỉ nói đó là output của encoding source sentence

0
Jan 23rd, 2019 4:38 PM

Anh cho em hỏi ở dòng ReactDOM.render(<Myname />, document.getElementById('root')); làm sao file index.html tìm được index.js để nhúng vào ạ.

+1
Jan 23rd, 2019 3:51 PM

Mình chưa hiểu biến ChamDiem được thay đổi khi nào. Có phải nó thay đổi khi click button không bạn. Hoặc nếu có thể bạn share code cho mọi người tìm hiểu xem sao.

0
Jan 23rd, 2019 3:32 PM

Nếu bạn áp dụng phương pháp này cho lượng mưa sẽ có sai số rất lớn đấy

0
Jan 23rd, 2019 3:02 PM

:v cái nào chả có method hỗ trợ mà

0
commented to answer in the question Xin tư vấn về rails by
Jan 23rd, 2019 2:22 PM

phần Active Storage bổ ích quá 🙂

+1
Jan 23rd, 2019 1:46 PM

Giống LinQ trong C# và stream trong java :v

+1
Jan 23rd, 2019 12:56 PM

@Katoji mình đã thử cấu trúc như vậy rồi nó đi đc 1 bước rất ok nhưng nếu dùng thêm if thì nó rất loạn. mà lạ ở chỗ mình print ra xem ko hiểu vì sao nó lung tung thế luôn 0>1 ok 1>4 toạ độ giữ nguyên trên 4 mới + đúng

  UIView.animate(withDuration: 1, delay: 0, options: UIView.AnimationOptions.curveEaseOut, animations: {
  self.Consen.frame.origin.x += self.Duongchosen.frame.width / 12
  }, completion: { finish in
    UIView.animate(withDuration: 1, delay: 0,options: UIView.AnimationOptions.curveEaseOut,animations: {
      if ChamDiem == 0 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen0")}
      if ChamDiem == 1 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen1")}
      if ChamDiem == 2 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen2")}
      if ChamDiem == 3 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen3")}
      if ChamDiem == 4 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen4")}
      if ChamDiem == 5 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen5")}
      if ChamDiem == 6 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen6")}
      if ChamDiem == 7 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen7")}
      if ChamDiem == 8 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen8")}
      if ChamDiem == 9 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen9")}
      if ChamDiem == 10 {self.Consen.image = UIImage(named: "sen10")}
    },completion: nil)
  })
0
Jan 23rd, 2019 11:16 AM

Bài viết cung cấp nhiều kiến thức hữu ích, thực sự đã làm tôi được mở rộng tầm mắt.

0
Jan 23rd, 2019 9:31 AM

@phhuy38 mình làm dc r cảm ơn bạn 😃))

0
Jan 23rd, 2019 9:18 AM

I reached till the first screen having text "Hello" but unable to open Drawer.I have imported DrawerNav with a correct path and also all libraries are added.Please suggest the solution..thank you..!!!

0
Jan 23rd, 2019 8:53 AM

Có 1 framework giáo diện cho vue khá hay là vuetify

0
Jan 23rd, 2019 8:25 AM

good job

0
Jan 23rd, 2019 7:55 AM

thì đúng là refresh nó drop tất. mạnh hơn. có sao đâu

0
Jan 23rd, 2019 7:33 AM

Cảm ơn vì bài viết ^^

0
Jan 23rd, 2019 7:30 AM

good job

0
Jan 23rd, 2019 6:55 AM

của sếp chứ ai "không sao đâu, cứ refresh đi"

+1
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.