Viblo CTF

DISCUSSIONS

Jun 29th, 2018 6:00 AM

mình thấy mọi người hay thêm tham số vào link css, js để nó k cache VD app.css?v=1.0 sau khi sửa css thì thành app.css?v=1.1

0
Jun 29th, 2018 5:57 AM
$$equest()->all()

thừa 1 $ mất rồi

+1
Jun 29th, 2018 5:09 AM

Mình làm theo hướng dẫn xong vẫn bị 😦

0
Jun 29th, 2018 4:42 AM

Oki bạn. Trong tuần tới nhé

-1
Jun 29th, 2018 4:31 AM

Bạn có thể viết một bài nâng cao về vấn đề này có kèm thêm ví dụ để làm rõ hơn được không? Cảm ơn bạn nhiều.

+1
Jun 29th, 2018 4:02 AM

❤️ ^^

0
Jun 29th, 2018 4:01 AM

hem có gì đâu ^^

0
Jun 29th, 2018 4:00 AM

em cảm ơn nhiều ạ ^^

0
Jun 29th, 2018 3:58 AM

vậy thì bạn append <option value=" + value.MAPHUONG + ">" + value.TENPHUONG + "</option> nhé

0
Jun 29th, 2018 3:57 AM

e.png dữ liệu trả về trên network vẫn có đầy đủ ạ, chỉ có không hiển thị tên lên form select

0
Jun 29th, 2018 3:48 AM

@menah101 App báo lỗi như nào vậy bạn, có thể vấn đề nằm ở chỗ khác.

0
Jun 29th, 2018 3:39 AM

erro.png Nó báo này chứng tỏ file ajax em sai đúng không ạ, và có cách nào để sửa nó không ạ

0
Jun 29th, 2018 3:38 AM

Bài viết hay quá, cảm ơn bạn.

0
Jun 29th, 2018 3:14 AM

good

0
Jun 29th, 2018 2:56 AM

mình cũng đã thử những vân ko load được trang.

0
Jun 29th, 2018 2:50 AM

không thể tin nổi

0
Jun 29th, 2018 2:25 AM

Bài viết quá hay. Thực sự cảm ơn anh

+1
Jun 29th, 2018 2:23 AM

Một con người xuất sắc

0