Uiza

DISCUSSIONS

Jul 16th, 2018 9:51 AM

Tiếp đi bác tài....

+1
Jul 16th, 2018 9:44 AM

tks a

+1
Jul 16th, 2018 9:44 AM

Đúng rồi bạn. Cái này là load relation của user này đấy bạn. Trong Eloquent thì hay sử dụng with đó. Kiểu User::with('roles') bạn ạ.

+1
Jul 16th, 2018 9:16 AM

@con À, bạn connect thông qua file .sock chứ không phải qua port à 😄

Vậy thì một là bạn nên chạy lại mysql ở dạng tcp với listen port là 3306, hai là bạn cần sửa lại config để Laravel dùng Unix Socket.

Mình thấy ở phần Database bạn có đoạn này 'unix_socket' => env('DB_SOCKET', '') là ổn rồi, nhưng config trong file .env lại thiết lập sai rồi.

Đoạn này unix_socket=/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock đúng ra phải là DB_SOCKET=/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock chứ 😄

0
commented to answer in the question Linux java command line by
Jul 16th, 2018 9:15 AM

Hi, cảm ơn đã share. Mình đã tìm ra được cách. Đầu tiên mình chạy với quyền sa sau đó tạo 1 folder trong folder ROOT example: ToRun và set chmod +R 777. sau đó mình thử remove đuôi sh, (đã cấp chmod + x từ trước) thế là mình open terminal và type "/ToRun/runproject [param]" là chạy được

0
Jul 16th, 2018 8:50 AM

very good, helpful

0
Jul 16th, 2018 8:49 AM

Bài viết rất hữu ích, hy vọng bạn tiếp tục serie để bạn bên trên được học thêm 😄

+2
Jul 16th, 2018 8:48 AM

Auth::user()->load('roles'); đây có phải từ model user() trỏ tới roles() phải k a

+1
Jul 16th, 2018 8:43 AM

Bài viết hay quá, hy vọng bạn tiếp tục serie để mình học thêm 😄

+2
Jul 16th, 2018 8:13 AM

Thực sự quá hay

0
commented to answer in the question Mọi người giúp em sửa lỗi này ạ by
Jul 16th, 2018 8:06 AM

Anh xem giúp em thông số đã được chưa ạ

config database

   'mysql' => [
    'driver' => 'mysql',
    'host' => env('DB_HOST', 'localhost'),
    'port' => env('DB_PORT', '3306'),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
    'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
    'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
    'charset' => 'utf8mb4',
    'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
    'prefix' => '',
    'strict' => true,
    'engine' => null,
  ],

.env

 DB_CONNECTION=mysql
 DB_HOST=192.168.10.10
 DB_PORT=33060
 DB_DATABASE=Nhim13
 DB_USERNAME=root
 DB_PASSWORD=root
  unix_socket=/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock
0
Jul 16th, 2018 7:04 AM

Nhưng sau một hồi đọc rồi hiểu các kiểu về JOIN, thì mới nhận ra rằng nó chính là những truy vấn dữ liệu mà mình vẫn hay làm thường ngày, nhưng chỉ có điều là nó làm ngắn gọn và tăng tốc độ truy vấn lên thôi.

Lúc đọc đến đoạn này mình nghĩ bạn đang muốn nói đến điều này chứ nhỉ ?.

SELECT * FROM adress JOIN client ON adress.client_id = client.id
# tương đương với
SELECT * FROM adress, client WHERE adress.client_id = client.id 
+2
Jul 16th, 2018 6:48 AM

mai đức trung best logic ✌️

+1
Jul 16th, 2018 6:35 AM

Cảm ơn bạn, mình quên mất khi bỏ sót những hình bên dưới

+1
Jul 16th, 2018 6:31 AM

Không rõ vô tình hay hữu ý nhưng bài viết của bạn đã không có đầy đủ các ảnh minh họa như bài viết gốc => dẫn đến bài dịch của bạn bị giảm giá trị khoảng 10 lần so với bài viết gốc và người đọc nhanh chóng bỏ đi sau khi cuộn xuống đến hết bài viết của bạn. Bạn nên khắc phục lại xem sao.

-2
Jul 16th, 2018 6:19 AM

Mục đích của bài viết là hướng tới việc validate form bạn nhé...

0
Jul 16th, 2018 5:59 AM

oke e 😄

0
Jul 16th, 2018 5:53 AM

Chuyển qua xài Ant Design sẽ thấy tuyệt vời hơn.

+1
Jul 16th, 2018 4:30 AM

Mình thấy đây là một bài viết tệ, rất sơ sài và nội dung chỉ là dịch từ wiki, những bài viết như này mình nghĩ sẽ làm loãng những topic chất lượng hơn, thiết nghĩ khi đã viết post bạn nên đầu tư công sức hơn. Cảm ơn bạn

0
Jul 16th, 2018 4:15 AM

Anh hay quá mong được học hỏi anh nhiều hơn ❤️

+1