DISCUSSIONS

Avatar
thg 3 24, 2016 12:29 AM

ad cho mình hỏi chút. Quá trình instrument apk mình có sử dung apk là apk down từ google play về ví dụ skype thì báo lôi :using API level 8 or above thì phai làm thế nào ạ?Error Renorex.png

0
Avatar
thg 3 23, 2016 4:49 PM

Thank you for your sharing!

0
Avatar
thg 3 23, 2016 4:42 PM

chatwork thì sao (?)

0
Avatar
thg 3 23, 2016 4:37 PM

(good)

0
Avatar
thg 3 23, 2016 4:17 PM

(good)

0
Avatar
thg 3 22, 2016 11:02 PM

Really helpful, Like n lần @@

0
Avatar
thg 3 22, 2016 6:28 PM

OK. có pic và demo rồi nhé.

0
Avatar
thg 3 22, 2016 6:07 PM

để thẻ javascript chứ chị ơi.. sao toàn html vậy

0
Avatar
thg 3 22, 2016 4:43 PM

why no pictures

0
Avatar
thg 3 22, 2016 5:39 AM

Đoạn giới hạn tìm kiếm hình như em dùng sai từ đúng ko? Trên đó dùng là "log" nhưng đúng ra phải là lock

0
Avatar
thg 3 22, 2016 1:25 AM

hay quá, tháng sau làm tiếp anh nhé 😃)

0
Avatar
thg 3 21, 2016 10:57 PM

@ngo.duy.son @obito (thankyou)

0
Avatar
thg 3 21, 2016 10:49 PM

(baiphuc)

0
Avatar
thg 3 21, 2016 10:39 PM

超面白い!

0
Avatar
thg 3 21, 2016 10:31 PM

hay vãi

0
Avatar
thg 3 21, 2016 10:30 PM

(good)

0
Avatar
thg 3 21, 2016 10:29 PM

@euclid Về thư viện làm việc với Canvas thì bạn có thể dùng KineticJS nhé.

https://github.com/ericdrowell/KineticJS

0
Avatar
thg 3 21, 2016 10:28 PM

cảm ơn bạn, ngoài createJS ra còn thư viện nào hay không nhỉ (good)

0
Avatar
thg 3 21, 2016 10:27 PM

(good)

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.