DISCUSSIONS

Avatar
Mar 22nd, 2016 6:07 PM

để thẻ javascript chứ chị ơi.. sao toàn html vậy

0
Avatar
Mar 22nd, 2016 4:43 PM

why no pictures

0
Avatar
Mar 22nd, 2016 5:39 AM

Đoạn giới hạn tìm kiếm hình như em dùng sai từ đúng ko? Trên đó dùng là "log" nhưng đúng ra phải là lock

0
Avatar
Mar 22nd, 2016 1:25 AM

hay quá, tháng sau làm tiếp anh nhé 😃)

0
Avatar
Mar 21st, 2016 10:57 PM

@ngo.duy.son @obito (thankyou)

0
Avatar
Mar 21st, 2016 10:49 PM

(baiphuc)

0
Avatar
Mar 21st, 2016 10:39 PM

超面白い!

0
Avatar
Mar 21st, 2016 10:31 PM

hay vãi

0
Avatar
Mar 21st, 2016 10:30 PM

(good)

0
Avatar
Mar 21st, 2016 10:29 PM

@euclid Về thư viện làm việc với Canvas thì bạn có thể dùng KineticJS nhé.

https://github.com/ericdrowell/KineticJS

0
Avatar
Mar 21st, 2016 10:28 PM

cảm ơn bạn, ngoài createJS ra còn thư viện nào hay không nhỉ (good)

0
Avatar
Mar 21st, 2016 10:27 PM

(good)

0
Avatar
Mar 21st, 2016 10:25 PM

Cám ơn bạn, bài viết rất hữu ích (thanks)

0
Avatar
Mar 21st, 2016 7:22 PM

Hay tóa đi chị ơi ! @NguyenThiHuyenCham

0
Avatar
Mar 21st, 2016 5:41 PM

@nguyenthingoc: Thank you (yeah)

0
Avatar
Mar 21st, 2016 4:26 PM

Nice post 😃

0
Avatar
Mar 21st, 2016 4:26 PM

Thank you 😄

0
Avatar
Mar 21st, 2016 2:41 AM

hay qua'

0
Avatar
commented to the post
Mar 19th, 2016 6:00 PM

cám ơn tác giả 😃

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.