+4

CS224n: Natural Language Processing with Deep Learning

Share
  • 86 1
Published at Oct 30th, 2018 4:54 AM 86 1 0 2
  • 86 1

Nhằm mục đích cung cấp một nguồn tài liệu tiếng Việt tốt cho các bạn bắt đầu tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mình thực hiện việc dịch lại nội dung bài giảng trong khóa học "CS224n: Natural Language Processing with Deep Learning" của đại học Stanford.

Thông tin chi tiết của khóa học:

Share