API Testing & SoapUI

Đã sáu năm trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng ta nghe đến câu “phần mềm đang chiếm lĩnh cả thế giới”. Số lượng các dịch vụ phần mềm đã gia tăng đột biến và làn sóng áp dụng API vào việc cung cấp các tính năng quan trọng cho các phần mềm, ứng dụng vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt với sự bùng nổ của một loạt các công ty chuyên về API đang dần thay đổi cách các ứng dụng được thiết kế và tung ra thị trường.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng và ngày càng rầm rộ của API thì việc kiểm thử API cũng ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Hoạt động kiểm thử API đã và đang được triển khai với yêu cầu chất lượng ngày càng cao ở các doanh nghiệp phần mềm. Sự ra đời của một loạt các tool phục vụ kiểm thử API là tất yếu để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.