0

Quá trình kiểm thử thực tế trong một môi trường thật hoặc một môi trường công ty

Quá trình kiểm thử thực tế trong một môi trường thật hoặc một môi trường công ty là gì?

Với những ai vừa tốt nghiệp đại học và đang bắt đầu công cuộc tìm việc làm thì đều có sự tò mò, môi trường làm việc thực tế trong một công ty là như thế nào?

Quy trình kiểm thử thực tế đối với một dự án thực tế:

Bất cứ khi nào chúng tôi nhận được một dự án mới, sẽ có một cuộc meeting khởi động dự án. Trong cuộc họp này, chúng tôi về cơ bản là thảo luận về khách hàng là ai? dự án dự định kéo dài trong bao lâu và thời gian bàn giao là khi nào? Tất cả những người tham gia vào cuộc họp là project manager, teck leads, QA leads, developers, tester, vv…

Từ khi kế hoạch dự án SRS (đặc tả yêu cầu phần mềm) được phát triển. Trách nhiệm của những người kiểm thử là tạo một kế hoạch kiểm thử phần mềm và plan dự án từ file SRS này. Deverloper bắt đầu coding theo design. Công việc của dự án đưuọc chia thành các module khác nhau và các module dự án này được phân chia cho các developer.

Trong thời gian đó, trách nhiệm của mỗi tester là tạo ra các kịch bản test và viết test case theo các module được assign. Chúng tôi cố gắng cover hầu hết tất cả các test case function từ file SRS. Data có thể được duy trì một cách thủ công trong một vài mẫu excel test case hoặc các công cụ theo dõi bug.

Khi developer hoàn thành các module riêng lẻ, những module này được assign cho các tester. Smoke testing được thực hiện trên các module này và nếu việc kiểm thử chúng bị fail thì sẽ được assign lại cho các developer tương ứng để fix.

Đối với những module đã pass, việc kiểm thử thủ công sẽ được thực hiện theo file test case đã viết. Bất kỳ bug nào được tìm thấy, chúng sẽ được assign lại cho developer thực hiện module đó và log trên công cụ quản lý bug. Sau khi bug đã được fix, tester sẽ kiểm tra lại lỗi và thực hiện kiểm thử hồi quy tất cả các module có liên quan. Nếu bug đã pass thì sẽ được đánh dấu trạng thái là đã đóng. Nếu không thì chu kỳ lỗi sẽ tiếp tục được lặp đi lặp lại.

Các loại kiểm thử khác nhau được thực hiện trên từng module và thực hiện kiểm thử tích hợp trên molule tích hợp. Các kiểm thử này bao gồm: Kiểm tra tính thương thích, kiểm thử ứng dụng trên các phần cứng khác nhau, các phiên bản hệ điều hành khác nhau, các nền tảng phần mềm khác nhau và trên các trình duyệt khác nhau...

Load và stress testing cũng được thực hiện theo SRS. Cuối cùng, system testing được thực hiện bằng cách tạo môi trường khách hàng giả lập. Khi pass hết tất cả các trường hợp kiểm thử đã được chuẩn bị và quyết định đưa ra để phát hành sản phẩm.

Chi tiết từng bước thực hiện kiểm thử:

Dưới đây là chi tiết mỗi bước kiểm thử được thực hiện trong quản lý chất lượng phần mềm và vòng đời kiểm thử được xác định theo tiêu chuẩn IEEE và ISO:

 1. Review SRS: Xem xét các đặc tả yêu cầu của phần mềm.

 2. Các mục tiêu cần được thực hiện trong bản release chính.

 3. Target ngày đã được lên kế hoạch cho các phiên bản release.

 4. Kế hoặc chi tiết của dự án đã được xây dựng. Điều này bao gồm các quyết định về thiết kế Design.

 5. Xây dựng kế hoặc kiểm thử dựa trên thiết kế Design.

 6. Kế hoạch kiểm thử: bao gồm các mục tiêu, phương pháp áp dụng trong khi kiểm thử, các tính năng cần được kiểm thử và không được kiểm thử, các tiêu trí rủi ro, schedule kiểm thử, hỗ trợ đa nền tảng và phân bố nguồn lực để kiểm thử.

 7. Test Specifications Tài liệu này bao gồm các chi tiết kỹ thuật (các yêu cầu phần mềm) cần thiết trước khi thực hiện kiểm thử.

 8. Viết test case

 • Smoke (BVT) test case
 • Chuẩn hóa Test cases
 • Đề ra các Test Cases xấu
 • Mở rộng Test Cases
 1. Phát triển - Các module được phát triển theo từng phần riêng biệt.

 2. Ràng buộc cài đặt: Trình cài đặt được xây dựng xung quanh các sản phẩm độc lập.

 3. Thủ tục Build: Một bản build bao gồm các bộ cài các sản phẩm có sẵn - đa nền tảng.

 4. Testing Kiểm thử Smoke (BVT): Kiểm thử ứng dụng cơ bản để quyết định kiểm thử thêm

 • Kiểm thử các tính năng mới

 • Kiểm thử đa nền tảng, đa trình duyệt

 • Kiểm thử stress và kiểm thử sự rò rỉ memory

 1. Báo cáo tóm tắt kiểm thử Báo cáo bug và các báo cáo khác đã được tạo.

 2. Code freezing Không có thêm tính năng nào được thêm vào tại thời điểm này.

 3. Testing Build và kiểm thử hồi quy.

 4. Quyết định release sản phẩm.

 5. Kịch bản sau release cho các mục tiêu tiếp theo.

Trên đây là một bản tóm tắt về quà trình kiểm thử thực tế trong môi trường một công ty, hy vọng nó có ích với các bạn.

Nguồn: http://www.softwaretestinghelp.com/what-is-actual-testing-process-in-practical-or-company-environment/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.