Hoàng Hiệp

@hoanghiep.framgia

Report

Tìm Hiểu Rõ Về Máy Ảnh và Những Khái Niệm Dễ Nhầm Lẫn

31 0 0
8

Sự liên hệ công việc Video editor và công việc Lập trình

102 0 0
2

Công nghệ thay đổi tư duy sản xuất phim truyền thống

51 0 0
3

Tìm Hiểu Về Kỹ Thuật Chỉnh Màu Sắc Điện Ảnh Cho Video

108 0 0
1