3D

3D

Sort by: Newest posts

ThreeJs bài 4: Models loader

233 2 3
4

ThreeJs bài 3: makeup

190 0 0
5

Three.js - Bài 2: Dịch chuyển đối tượng 3D - Controls

301 1 0
4

Three.js - Bài 1: Làm quen với môi trường 3D của ThreeJS

1.3K 1 2
11

Tạo slideshow 3D Poligon đơn giản với CSS

140 1 0
4

Cách điệu những hình khối 2D đơn điệu bằng cách thay đổi thị giác ! 3D cơ bản PTS !

378 0 0
1

Scene Kit Tutorial trong Swift - Part 1

237 0 0
0

Cách sử dụng các mô hình 3D miễn phí từ Google Poly trong ứng dụng Android

288 0 0
1

Tìm hiểu WebVR với A-Frame phần 1

574 1 0
2

Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0 (phần cuối)

287 0 0
0

Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0(tiếp)

1.2K 2 0
1

Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0

4.1K 2 0
3

Tạo 1 cảnh động 3D đơn giản trên web với Three.js

6.7K 3 5
2