3D

3D

Sort by: Newest posts

Three.js - Bài 2: Dịch chuyển đối tượng 3D - Controls

58 1 0
3

Three.js - Bài 1: Làm quen với môi trường 3D của ThreeJS

543 1 2
6

Tạo slideshow 3D Poligon đơn giản với CSS

101 1 0
3

Cách điệu những hình khối 2D đơn điệu bằng cách thay đổi thị giác ! 3D cơ bản PTS !

161 0 0
1

Scene Kit Tutorial trong Swift - Part 1

188 0 0
0

Cách sử dụng các mô hình 3D miễn phí từ Google Poly trong ứng dụng Android

217 0 0
1

Tìm hiểu WebVR với A-Frame phần 1

486 1 0
1

Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0 (phần cuối)

260 0 0
0

Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0(tiếp)

1.0K 2 0
1

Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0

3.6K 2 0
4

Tạo 1 cảnh động 3D đơn giản trên web với Three.js

6.0K 3 5
2