3D

3D

Sort by: Newest posts
Avatar

[ThreeJS] Xếp hình

1.0K 1 1
  • Avatar
13
Avatar

ThreeJs bài 4: Models loader

2.4K 4 5
Avatar

ThreeJs bài 3: makeup

812 2 0
10
Avatar

Three.js - Bài 2: Dịch chuyển đối tượng 3D - Controls

1.7K 4 3
Avatar

Three.js - Bài 1: Làm quen với môi trường 3D của ThreeJS

10.7K 10 2
  • Avatar
  • Avatar
27
Avatar

Tạo slideshow 3D Poligon đơn giản với CSS

402 1 0
4
Avatar

Cách điệu những hình khối 2D đơn điệu bằng cách thay đổi thị giác ! 3D cơ bản PTS !

1.1K 0 0
1
Avatar

Scene Kit Tutorial trong Swift - Part 1

509 0 0
0
Avatar

Cách sử dụng các mô hình 3D miễn phí từ Google Poly trong ứng dụng Android

541 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu WebVR với A-Frame phần 1

1.0K 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0 (phần cuối)

558 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0(tiếp)

1.7K 2 0
2
Avatar

Tìm hiểu về OpenGL ES 2.0

6.2K 2 0
4
Avatar

Tạo 1 cảnh động 3D đơn giản trên web với Three.js

10.5K 4 5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.