Khoa Nguyễn

@baek

Report

Xây dựng mạng Unet cho bài toán Segmentation

142 0 3
2

Cài đặt mô phỏng FTP server với phần mềm filezila server

219 0 0
3

Giao thức truyền file FTP

985 0 0
3

PageRank của Google

311 5 0
5

Sử dụng Deep Learning để vẽ tranh

281 1 0
7

Tensorflow cho người mới bắt đầu

2.5K 0 0
6