+1

Làm thế nào để tích hợp Storefrontui với NuxtJs?

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series về Nuxt.JS. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tính hợp Storefrontui vào trong Nuxt.Js


Mình sẽ giới thiệu qua về Storefrontui cho các bạn nhé :

Storefront UI là thư viện khá thân thiện với nhà phát triển,nó dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh hiệu quả giúp bạn thiết kế nhanh chóng và dễ dàng sử dụng với với thiết bị di động.

Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tích hợp Storefrontui vào trong NuxtJs nhé.

Cài đặt Storefrontui:

npm install --save @storefront-ui/vue
# or
yarn add @storefront-ui/vue --save

ImportStorefrontui css với file cấu hình NuxtJs của bạn.

Đường dẫn : <root>/nuxt.config.js

export default {
 ...,
 css: [ “@storefront-ui/vue/styles.scss” ]
}

Cấu hình storefront-ui vào trong file build của NuxtJs

Đường dẫn : <root>/nuxt.config.js

export default {
 ...,
 build: {
  transpile: [/^@storefront-ui/],
 }
}

Bây giờ thì bạn có thể sử dụng bất kì thành phân nào của storefront-ui vào trong NuxtJs của bạn.

Ở đây mình sẽ thêm SfSteps vào trong project của mình (tên thành phần sẽ là Checkout.vue nhé)

<template>
 <div>
  <SfSteps v-model="active" :steps="steps" :can-go-back="canGoBack">
   <SfStep v-for="(step, key) in steps" :key="key" :name="step">
    <div
     style="
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      height: 18.75rem;
      background-color: #f2f2f2;
     "
    >
     {{ step }}
    </div>
   </SfStep>
  </SfSteps>
 </div>
</template>
<script>
import { SfSteps } from '@storefront-ui/vue'
export default {
 components: {
  SfSteps,
 },
 data() {
  return {
   active: 0
   steps: ['Personal details', 'Shipping', 'Billing address'],
   canGoBack: true,
  }
 }
}
</script>

Cuối cùng, đây là cấu hình file nuxt.config.js của bạn cho storefront-ui

export default {
 ...
 /*
  ** Global CSS
  */
 css: ["@storefront-ui/vue/styles.scss"],
 ...
 /*
  ** Build configuration
  ** See https://nuxtjs.org/api/configuration-build/
  */
 build: {
   transpile: [/^@storefront-ui/],
 },
}

Như vậy là mình đã có 1 ví dụ nhanh về việc tích hợp Storefrontui vào trong NuxtJs.Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Hy vọng các bạn đã hiểu khái niệm để tích hợp storefront-ui với NuxtJs.

Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.


Tham Khảo chi tiết hơn

https://docs.storefrontui.io/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.