iOS

iOS

Sort by: Newest posts

Lazy Evaluation in Swift

240 2 5
0

#include, #import, @import (clang modules)

116 2 0
0

[iOS Property:attributes]

204 0 0
0

Tạo class DataSource cho TableView

164 1 0
0

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

7.1K 46 6
31

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.2K 18 0
6

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

2.9K 16 0
4

Giới thiệu Multipeer Connectivity Framework và xây dựng ứng dụng chát đơn giản sử dụng MPC Framework1

296 2 0
0

Messenger using websocket-protobuf

1.1K 1 0
0

Tìm hiểu Swift thông qua việc làm 1 ứng dụng tính toán tiền Tip đơn giản trên iOS

910 0 0
0

Swift_Tetris game - Part 2

77 0 0
0

Phân loại QR code

338 1 0
0

Lấy vị trí người dùng trên thiết bị ios sử dụng core location framework

1.2K 1 0
0

WatchKit App Fundamental

39 0 0
0

Play Video Youtube with XCDYouTubeKit and other quality

677 0 3
0

Core Data Migration using MagicalRecord

720 1 0
0

Swift vs Objective C (part 1)

597 1 0
0

Thay đổi phương pháp lấy thông tin location từ iOS8

77 0 0
0

Bắt đầu với Sprite Kit

1.0K 0 0
0