+2

Giới thiệu về Instabug

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn dịch vụ Instabug cho phép user gửi feedback về cho bạn, hiện tại dịch vụ này chỉ cho phép các bạn free 1 app và nếu các bạn muốn sử dụng nhiều app thì phải đóng thuê bao hàng tháng nhé 😃.

Giới Thiệu Về Instabug

Khác với các Bug Report SDK khác ngoài việc trả về mã lỗi instabug còn cho phép chụp ảnh màn hình và user gửi feedback trực tiếp về cho bạn. Việc cấu hình khá đơn giản bạn chỉ cần khai báo app đăng ký trên trang chủ instabug và dùng các hàm mặc định để show màn hình feedback cho user là xong

Đăng ký

 1. Các bạn đăng ký tài khoản Instabug tại: https://dashboard.instabug.com/signup
 2. Sau khi đăng ký xong các bạn login vào instabug và ở màn hình dashboard của Instabug, các bạn nhập tên ứng dụng của các bạn
 3. Sau khi hoàn thành xong các bạn có được token của app:

Cài Đặt

 1. Add đoạn code sau vào "PodFile" chạy pod install:

pod 'Instabug'

 1. Import Instabug vào appDelegate
 2. Gọi hàm sau trong: application didFinishLaunchingWithOptions

[Instabug startWithToken:"token" invocationEvent:IBGInvocationEventShake];

 1. Add thêm NSMicrophoneUsageDescription NSPhotoLibraryUsageDescription vào trong info.plist

Sample

 1. Tạo 1 sample với 1 button feedback
 2. Ở hàm touchUpInSide của button gọi hàm: [Instabug invokeWithInvocationMode:IBGInvocationModeFeedbackSender];
 3. Sau đó sẽ hiện ra giao diện chat như sau:
 4. Khi người dùng gửi chat ở màn hình dashboard của bạn sẽ hiện lên như sau:

Kết luận:

Instabug khá là hay chỉ mỗi tội là nó chỉ cho free 1 app >'< Sample: https://github.com/nguyenhaidang/InstabugTest


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.