Nguyễn Quốc Tình

@tinhnq

Report

Retain cycles unit test

21 1 0
2

Khi nào sử dụng UserDefaults, Keychain, hay Core Data?

115 4 0
3

Static factory methods in Swift

101 0 0
2

[iOS] Cải thiện hiệu suất UI với Texture và LayoutKit

160 3 1
5

Early returning - Kỹ thuật viết code trong sáng không thể bỏ qua!

1.0K 6 0
7

Codable trong Swift 4

375 3 0
3

Random numbers thật đơn giản với Swift 4.2

206 2 0
1

Tìm hiểu SOLID trong thiết kế OOP bằng ngôn ngữ Swift - Phần 1

552 2 0
2

[iOS] [Swift] Tổng hợp tất cả từ khóa trong ngôn ngữ Swift (Phần Cuối)

221 2 0
4

[iOS] [Swift] Tổng hợp tất cả từ khóa trong ngôn ngữ Swift (Part 3)

237 1 0
0

[iOS] [Swift] Tổng hợp tất cả từ khóa trong ngôn ngữ Swift (Part 2)

407 1 0
0

[iOS] [Swift] Tổng hợp tất cả từ khóa trong ngôn ngữ Swift (Part 1)

1.1K 2 3
2

[iOS] Hướng dẫn tạo 1 đoạn text chứa Clickable Link

619 3 2
3

[iOS] Sử dụng NSDataDetector để lọc email và link trong text

130 1 3
7

Thêm Pull-to-Refresh một cách đơn giản cho TableView và CollectionView

559 3 0
2

Outlets nên là Weak hay Strong?

591 1 0
1

Một số kỹ thuật Passing Data giữa các View Controllers (Phần 2)

1.2K 4 1
5

Một số kỹ thuật Passing Data giữa các View Controllers (Phần 1)

1.2K 3 0
3