0

Đặc điểm của "A Bad Software Tester" mà Tester nên cải thiện

Trong vòng đời phát triển phần mềm, kiểm thử là một giai đoạn quan trọng trước khi phần mềm đưa vào hoạt động, mọi dự án đều trải qua nhiều giai đoạn kiểm thử trước khi nó được bàn giao cho người dùng cuối.

Hãy tưởng tượng chất lượng của phần mềm sẽ như thế nào nếu không có giai đoạn kiểm thử và nó có đáp ứng yêu cầu của khách hàng không? Do đó, để kiểm thử một phần mềm, chúng tôi cần có những người kiểm thử viên tốt . Bây giờ, làm thế nào bạn sẽ xác định một Người kiểm thử viên tốt?

Theo tôi, những người kiểm thử viên giỏi là những người có kiến thức về chuyên môn, khả năng học hỏi nhanh, thái độ tích cực, tìm ra lỗi và điều tra chúng một cách chủ động, v.v. Những kiểm thử viên như vậy luôn làm cho bất kỳ dự án nào thành công.

Bây giờ hãy xem xét tình huống ở phía ngược lại, một dự án bao gồm một vài người kiểm thử viên không tốt. Họ là những người sở hữu những phẩm chất như thiếu thái độ tích cực, giao tiếp kém, bộ kỹ năng trì trệ, v.v.

Đặc điểm của một kiểm thử viên không tốt:

1. Giao tiếp kém

Khi kiểm thử bắt đầu sớm trong Vòng đời phát triển phần mềm thì vai trò của kiểm thử viên rất quan trọng và khách hàng đang có những mong đợi đầu tiên từ họ. Do đó, kiểm thử viên nên có kỹ năng giao tiếp tốt để họ có thể cung cấp chi tiết rõ ràng và súc tích cho khách hàng.

Không chỉ trong giai đoạn ban đầu mà về tổng thể, kiểm thử viên có thể thực hiện giao tiếp hiệu quả cho dù đó là bằng lời nói hoặc qua email với khách hàng, nhóm phát triển hoặc bất kỳ nhóm nào khác.

Danh sách được đưa ra dưới đây nêu bật một số điểm góp phần vào việc giao tiếp kém:

 • Không hiểu yêu cầu khách hàng và các kiến thức kỹ thuật
 • Thiếu năng lượng để giao tiếp.
 • Sợ bị từ chối các ý kiến của mình.
 • Sự đa dạng về văn hóa.
 • Cảm thấy dễ bị tổn thương.
 • Thiếu sự chuẩn bị.

2. Thiếu kiến thức kỹ thuật chuyên môn

Nếu một kiểm thử viên có kiến thức chuyên môn tốt về phần mềm và tên miền thì nó sẽ tạo ấn tượng tốt với các bên khác nhau có liên quan đến dự án. Và ngược lại, nếu một kiểm thử viên không có hoặc có ít kiến thức chuyên môn thì đó là một nghi ngờ rõ ràng về chất lượng của phần mềm mà người kiểm viên đó kiểm thử.

Và đôi khi trong các cuộc thảo luận nhóm, các nhà phát triển sử dụng thuật ngữ kỹ thuật và nói nhiều hơn về các công cụ kỹ thuật trong dự án và kiểm thử viên khó hiểu các thuật ngữ kỹ thuật này thì từ đó sẽ ảnh hưởng lớn đến dự án .

Đưa ra dưới đây là danh sách các yếu tố của việc kiến thức chuyên môn:

 • Thiếu chương trình đào tạo tại nơi làm việc.
 • Giảng viên chưa truyền đạt tốt.
 • Thiếu thái độ học tập.
 • Thiếu thực hành.
 • Thiếu năng lượng và sự nhiệt tình.

3. Báo cáo lỗi mà không cần phân tích

Trong quá trình kiểm thử, kiểm thử viên phải báo cáo lỗi hoặc sự cố ngay lập tức khi họ nhận thấy rằng kết quả thực tế không đáp ứng yêu cầu. Điều quan trọng là báo cáo lỗi nhưng trước đó kiểm thử viên nên điều tra nguyên nhân gây ra lỗi.

Vì vậy, nó thường là một cách tiếp cận tốt để điều tra nguyên nhân của lỗi và nếu có thể hãy thực hiện kiểm tra hai lần hoặc nhiều lần trước khi báo cáo lỗi. Kiểm thử viên nên phân tích và điều tra vấn đề trước khi báo cáo cho rằng đó là lỗi.

Đưa ra dưới đây là các yếu tố mà bạn cần phân tích trước khi báo cáo bất kỳ lỗi nào và chúng là những yếu tố gây ra lỗi không hợp lệ:

 • Dữ liệu kiểm tra không hợp lệ
 • Môi trường không ổn định
 • Bước kiểm tra không chính xác
 • Yêu cầu không rõ ràng

4. Không tuân theo quy trình chất lượng

Mỗi tổ chức có các quy trình chất lượng khác nhau giúp họ thực hiện dự án thành công. Hiệu suất của cá nhân và nhóm thường được đo bằng các quy trình này. Những kiểm thử viên không tuân theo các quy trình như vậy có thể ảnh hưởng đến chất lượng dự án do đó sẽ dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng.

Đưa ra dưới đây là một vài ví dụ về việc không tuân theo các quy trình:

 • Không sử dụng đúng mẫu Testcase
 • Không tuân theo quy trình xem xét.
 • Sử dụng các tài liệu của phiên bản cũ hơn trong quá trình kiểm thử do thiếu kiểm soát phiên bản.

5. Thiếu kiểm thử phá vỡ "Test to break"

Kiểm tra chủ yếu là một quá trình để tìm ra lỗi trong hệ thống. Các lỗi là các lỗi ẩn và mọi kiểm thử viên nên suy nghĩ tích cực và tiêu cực để xác định các lỗi đó.

Nếu kiểm thử viên chỉ kiểm tra những gì được đưa ra trong yêu cầu tức là các luồng đúng của hệ thống thì họ có thể bỏ lỡ các khiếm khuyết quan trọng được ẩn trong hệ thống hoặc nó được tạo ra trong quá trình phát triển.

Thiếu kiểm thử phá vỡ "Test to break" có các yếu tố sau đây:

 • Suy nghĩ tích cực và không có suy nghĩ tiêu cực về hệ thống đang được kiểm thử và quy trình làm việc của nó.
 • Không có kiểm thử thăm dò hoặc phương pháp kiểm thử đặc biệt .
 • Đưa ra một giả định về hành vi hệ thống hơn là kiểm thử các yêu cầu thực tế.
 • Không chú ý trong khi kiểm thử.
 • Chỉ kiểm tra các luồng đúng (Normal).

6. Kỹ năng kiểm thử trì trệ, không tiếp nhận công nghệ mới

Công nghiệp phần mềm đang thay đổi mỗi ngày và có rất nhiều công nghệ và công cụ mới nổi có thể được sử dụng trong quá trình kiểm thử phần mềm. Trách nhiệm của kiểm thử viên là cập nhật kiến thức về các công cụ đó. Ngoài ra, nó sẽ có lợi cho họ nếu họ học công nghệ mới, công cụ và thực hiện nó trong dự án của họ.

Một kiểm thử viên không tốt chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình và không học thêm về công cụ, công nghệ, ngôn ngữ, v.v. Họ không vượt quá giới hạn của mình và học những điều mới, cũng không tìm kiếm thông tin mới trong ngành công nghiệp phần mềm.

Điểm sau gây ra kỹ năng kiểm thử trì trệ:

 • Thiếu sự chủ động để tìm hiểu ứng dụng.
 • Nhanh chán trong công việc.
 • Thấy công việc đơn điệu và không thử nghiệm điều mới trong testing.
 • Bạn có thể đang ở trong một môi trường quá thoải mái và không khắc khe.
 • Chưa quyết định về mục tiêu.

7. Thiếu thông tin chi tiết của khách hàng

Trách nhiệm của kiểm thử viên là kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động theo yêu cầu hay không. Ngoài ra, hãy suy nghĩ về những vấn đề khác, họ cần xem xét từ quan điểm của người dùng cuối trong khi kiểm thử.

Một kiểm thử viên không tốt thì thường không thể hiểu khách hàng và nhu cầu của họ và ngần ngại hỏi bất kỳ nghi ngờ hoặc truy vấn nào do thiếu tự tin hoặc thiếu kiến thức chuyên môn.

Mọi kiểm thử viên cần phải hiểu rõ ràng trong khi kiểm thử phải luôn nghĩ quan điểm của người dùng cuối sẽ là gì khi sử dụng ứng dụng này và phần mềm sẽ dễ sử dụng như thế nào, v.v.

8. Bất cẩn

Đôi khi, kiểm thử viên có thể trở nên lười biếng trong khi kiểm thử một ứng dụng nhưng hãy nhớ rằng những thói quen như vậy sẽ khiến bạn trở thành một kiểm thử viên không tốt. Trong kiểm thử thì kiểm thử viên cần đảm bảo rằng họ đang cung cấp chi tiết chính xác trong các báo cáo, lỗi hoặc trong các trường hợp kiểm thử, v.v.

Sau đây là một vài ví dụ về sự bất cẩn trong khi kiểm thử:

 • Lỗi được báo cáo với thông tin không chính xác hoặc quá ít thông tin.
 • Cung cấp báo cáo dài thay vì báo cáo chính xác.
 • Viết testcase không chính xác hoặc thiếu một bước trong trường hợp kiểm thử.
 • Thiếu kỹ năng nghe do không phải tất cả các thông tin đều nắm được.

Làm thế nào để thoát khỏi những đặc điểm xấu

Bạn có thể thoát khỏi tất cả những đặc điểm xấu đó nhưng bạn cần sự cống hiến, nghiên cứu chi tiết và tập trung trong khi kiểm thử. Ngoài ra, bạn có thể tham gia các kỳ thi chứng chỉ trong khu vực của mình thì nó sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và nó cũng hữu ích cho dự án của bạn.

Bạn cần vượt qua giới hạn của mình và học công nghệ mới, công cụ và thu thập kiến thức về chuyên môn, kỹ thuật, v.v. Có những công cụ kiểm tra khác nhau có sẵn trên thị trường mà bạn có thể tự học hoặc với sự trợ giúp của một số khóa đào tạo. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng các kiến thức này trong các hoạt động thường xuyên của dự án bạn đang làm.

Bạn cần chứng minh mình là kiểm thử viên luôn chủ động trong công việc, báo cáo đúng thời điểm và chính xác khi gặp các vấn để trong dự án.

Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho bạn

Bài viết được tham khảo:

https://www.softwaretestinghelp.com/characteristics-bad-software-tester/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.