event-driven

event-driven

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Kỹ thuật thiết kế kiến trúc phần mềm trong .NET: Phân tích sâu về khuôn mẫu thiết kế kiến trúc phổ biến.

683 6 0
3
Avatar

Xử lí lỗi trong hệ thống hướng sự kiện

128 1 0
4
Avatar

Kiến trúc hướng sự kiện (Event-Driven Architecture)

5.3K 14 1
  • Avatar
16
Avatar

Event driven programming và câu chuyện người đưa thư

4.7K 33 12
  • Avatar
  • Avatar
62
Avatar

003: Gửi và nhận message trong Apache Kafka

23.3K 13 8
  • Avatar
  • Avatar
92
Avatar

002: Apache Kafka topic, partition, offset và broker

22.5K 15 2
  • Avatar
  • Avatar
98
Avatar

001: Message-driven programming với Message broker và Apache Kafka

16.9K 48 3
  • Avatar
  • Avatar
129
Avatar

Review some basic concepts in the information technology majors - Part 1: Algorithms (using C# language)

283 0 0
2
Avatar

Quản Lý Dữ Liệu Qua Hướng Sự Kiện Trong Mô Hình Microservice

2.2K 7 0
8
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí