C++

C++

Sort by: Newest posts
Avatar

Chọn ngôn ngữ nào để bắt đầu con đường lập trình chuyên nghiệp

322 0 0
0
Avatar

Let’s assert!

1.0K 0 0
0
Avatar

Làm quen với Multithreading (P2)

3.4K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Go with Multi thread

967 5 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Làm quen với Multithreading Trong C++

14.9K 6 0
3
Avatar

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

1.1K 9 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Vấn đề tương thích với iOS 9 – những việc tôi nghĩ chúng ta cần làm

1.1K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Các ứng dụng của SIFT/SURF

3.9K 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Giới thiệu về Scale-Invariant Feature Transform

5.7K 0 2
 • Avatar
3
Avatar

Xóa nền ảnh với Grabcut

1.1K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Giải thuật xử lý ảnh mosaic

1.2K 5 1
 • Avatar
7
Avatar

Low-level security or C and the infamous buffer overflow

266 0 0
0
Avatar

Một coder không có kĩ năng design cũng có thể tạo ra ứng dụng Web với 32 công cụ tiện lợi sau

4.3K 63 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.5K 14 0
9
Avatar

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

3.5K 21 0
7
Avatar

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

4.6K 17 0
5
Avatar

Tạo app hiệu ứng ảnh đơn giản với OpenCV

1.6K 1 0
0
Avatar

Những thói quen xấu làm kìm hãm sự tiến bộ của các lập trình viên, mới bắt đầu làm chưa lâu, mà tôi đã nhận ra trong khi kèm cặp họ

9.9K 65 20
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
99
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.