Published at Mar 16th, 2023 3:01 a.m. 266 9 0 11
  • 266 9

Mình hay làm việc với vai trò 1 AI Engineer là nhiều. Với một vài định hướng bản thân, mình muốn học hỏi và trau dồi thêm về Data Science. Từng bước mình học và mình xin phép chia sẻ các kiến thức vừa để thảo luận cùng mọi người, vừa để lưu trữ lại các kiến thức đã học

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.