+5

Thử tạo Blockchain và tiền ảo BitCoin bằng HTML và Javascript

Share
  • 2000 12
 Published at Mar 5th, 2018 2:45 p.m. 2000 12 0 6
  • 2000 12

Trong Series này tôi sẽ sử dụng Javascript để làm ví dụ về cách hoạt động của Blockchain, và cả cách hoạt động của Bitcoin, thế nào là đào Bitcoin, ví tiền ảo (e-wallets), transaction là gì, phần thưởng sau khi đào Bitcoin là gì...

Hãy bắt đầu lần lượt bằng các bài viết dưới đây:

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.